Općina Brckovljani obavještava roditelje čija djeca polaze osnovnu školu u Dugom Selu, a imaju prebivalište na području Općine Brckovljani, da će Općina sufinancirati školske udžbenike.

Sufinanciranje se odobrava temeljem računa, a po cijenama postignutim na javnoj nabavi koju je provodila Osnovna škola Božjakovina, a ne po cijenama po kojima je roditelj nabavio udžbenike. Roditelji su dužni sami nabaviti školske udžbenike te će im Općina refundirati sredstva.

Općina Brckovljani sufinancira za učenike 1. razreda sve nastavne materijale, a za učenike od 2. do 8. razreda udžbenike (ne sufinanciraju se radne bilježnice za učenike od 2. do 8. razreda, kutije za tehničku kulturu za učenike od 5. do 8. razreda, niti udžbenik i radna bilježnica iz njemačkog jezika i informatike za učenike koji pohađaju navedene).

Pozivamo roditelje da podnesu zahtjev koji je prilog ovoj obavijesti, prilože račun za školske udžbenike, presliku osobne iskaznice i presliku tekućeg ili žiro računa.

Za više informacija nazovite na tel. 01/2753-524 i 01/2754-633 ili provjerite na internetskoj stranici Općine Brckovljani - poveznica: http://www.brckovljani.hr/default.asp