Danas Općina Brckovljani nakon dvadeset i četiri godine postojanja povijesti slavi svoj dan i možemo reći da ostvaruje svoje ciljeve.

Još 1994. godine, na samom početku, razmišljali smo kako općinu izgraditi i urediti ono što je potrebno za dostojan život naših stanovnika, kojih je danas sve više jer su prepoznali prednosti našeg kraja. Ponosni smo što smo uspjeli u tome, unatoč mnogobrojnim preprekama. Danas općina Brckovljani broji 7530 stanovnika.

Na početku ona je bila siromašna komunalnom i ostalom infrastrukturom. Pobrinuli smo se da naši građani imaju izgrađenu vodovodnu i plinovodnu mrežu, dio kanalizacije s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, čija je vrijednost preko 70 milijuna kuna, na čemu smo posebno zahvalni Hrvatskim vodama, koje su sufinancirale izgradnju vodnih građevina još od 1998. godine.

U novije vrijeme pobrinuli smo se da naši građani imaju izgrađenu prometnu infrastrukturu. U samo zadnje dvije godine izgradili smo 8 kilometara nogostupa uz županijske i lokalne ceste. U tome nam je pomagala Zagrebačka županija, koja je sufinancirala te projekte.

Surađujući sa Zagrebačkom županijom i Županijskom upravom za ceste, uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja, iz EU fondova pokrenuo se veliki projekt - asfaltiranje 8 kilometara prometnica županijskih i lokalnih cesta. Zavidna je suradnja lokalne i regionalne samouprave. 

Budući da općina ima bogat prirodni krajolik i vinogradarsko područje, i o njima smo brinuli, pa smo uredili prilazne prometnice.

U trenutku kada je naša općina opremljena komunalnom infrastrukturom, počeli smo razmišljati kako ju unaprijediti društvenom infrastrukturom. Općinsko vijeće donijelo je dokument od strateškog interesa za našu općinu - Strategiju razvoja Općine Brckovljani od 2016.-2020. godine.

Neki od planiranih projekata su uređivanje dječjih igrališta, izgradnja dječjeg vrtića u Božjakovini, izgradnja nove mrtvačnice u Brckovljanima i rekonstrukcija mrtvačnice u Lupoglavu, izgradnja Društvenog centra Brckovljani te izgradnja reciklažnog dvorišta.

U prethodnih godinu dana uređivali smo dječja igrališta i omogućili djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Prijavili smo dva projekta na podmjeru 7.4. za koje čekamo rezultate, a to su Društveni centar Brckovljani i izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima. Ove godine započet ćemo s pripremom projektne dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole za izgradnju dječjeg vrtića, te ćemo pratiti natječaje kako bi što više sredstva mogli prikupiti za tu namjenu.

Također, iz proračuna općine sufinanciramo športske, kulturne aktivnosti, ustanove, usluge predškolskog odgoja, te osiguravamo sredstva jednokratnih pomoći i pomoći za novorođenčad. Svjesni smo teže materijalne situacije naših umirovljenika, pa i na njih mislimo s pomoći povodom božićnih blagdana. Putem javnog natječaja financiramo Udruge iz svog Proračuna.

Financiramo Vatrogasnu zajednicu Općine Brckovljani i njezine članice, koje su oslonac kod bilo kakvih opasnosti, a i potpora su kod ostalih događanja i aktivnosti.

           

Za potrebe dogradnje Područne škole u Lupoglavu otkupili smo zemljište, ishodili građevinsku dozvolu,  te zahvaljujući Zagrebačkoj županiji koja je osigurala sredstva, pred završetkom su radovi na obnovi škole. U sklopu obnove uredile su se učionice za informatiku, te su iz općinskog proračuna izdvojena sredstva za kupnju pomagala u nastavi i 4 pametne ploče u iznosu od 200.000,00 kuna, a u ovoj godini dodatnih 250.000,00 kuna.

Već dvije godine zaredom Općina sufinancira nabavu školskih udžbenika, te je za školsku godinu 2017./2018. u Proračunu osigurano 400.000,00 kuna, a na taj način pomoglo se roditeljima u školovanju djece jer djeca su naša budućnost i potrebno je što više ulagati u njihovo obrazovanje.

Prostornim planom uređenja Općine Brckovljani utvrđeno je nekoliko gospodarskih zona, a gospodarska zona Božjakovina slovi kao jedna od najopremljenijih u Hrvatskoj, u smislu opremljenosti komunalnom infrastrukturom, u što je do sada uloženo preko 20-ak milijuna kuna.  Investitorima je prepoznatljiva, a također ju prepoznaje i Agencija za investicije i konkurentnost RH koja je upoznala strane investitore s našom gospodarskom zonom. Međutim, zbog gospodarske stagnacije i globalne ekonomske krize, razvoj poduzetništva ne može se smatrati zadovoljavajućim, pri čemu su lokalne jedinice nemoćne. Općina Brckovljani nastoji olakšati poduzetnicima u gospodarskoj zoni kroz olakšice u plaćanju komunalne naknade i popuste kod zapošljavanja naših stanovnika.

Posebno smo ponosni na naše poduzetnike u zoni, koji su unatoč ekonomskoj krizi uspjeli i prepoznali prednosti naše zone, te omogućili zapošljavanje građana s područja Općine Brckovljani. U zoni je zaposleno više od 200 zaposlenika.

I danas smo položili vijence na spomenik našim poginulim braniteljima Ivanu Horvatiću, Vlatku Margetiću, Siniši Hođiću, Josipu Rožiću, Ratku Grozdeku i Dragi Matanoviću i naša je obveza trajno ih se sjećati.

Iz svega navedenog vidljiva je opravdanost postojanja lokalne samouprave.

Budući da su ove godine bili lokalni izbori, te je sada novi sastav općinskog vijeća, nadam se dobroj budućoj suradnji i zajedništvu, kao što je to bilo u prošlim mandatima, te u podržavanju projekata, a sve na dobrobit naših građana.