Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 20. lipnja svoju redovnu 9. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Božo Graberec. Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost načelniku za sklapanje dva ugovora s HŽ infrastrukturom vezano za zemljišta u općinskom vlasništvu na kojima će se graditi nadvožnjak te spojna cesta, a na što Općinu obvezuje zakon, pojasnio je načelnik Željko Funtek. Sklopit će se ugovor o prijenosu prava vlasništva na tri čestice pod nazivom Košača kako bi se formirala građevna čestica za provedbu tog zahvata pored stanice Božjakovina. Iz istog razloga sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja, s time da se iz ugovora izuzima ulica S.Vraza dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.

 

Dane su suglasnosti i za sklapanje više ugovora s ViO Zagrebačke županije. Vezano za ugovor o osnivanju prava služnosti radi izgradnje kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Hrebinec rečeno je kako se radi projektna dokumentacija za kanalizaciju u Hrebincu i Meglincu, time je dano pozitivno mišljenje o projektu. Prihvaćena je odluka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb Istok. Kako je naveo načelnik, ugovor je prihvatljiv, projekt bi trebao započeti ove godine. Općina je ovdje u postocima mala. Sami su uložili oko 15 mil. kuna u vodoopskrbu, nova je mreža od Brckovljana do Lupoglava. Ostalo je nekih 3,6 kilometara stare mreže. Za dvije čestice u ulici Trešnjevka, dvije u Božjakovečkoj, jednu u Andrilovečkoj daje se pravo služnosti radi građenja građevine infrastrukturne namjene odnosno sustava vodoopskrbe naselja Dugo Selo, Brckovljani i Rugvica. Napomenuto je kako nedostaju neke ulice za što će se nastaviti tražiti obrazloženje.

Donijeta je odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija, a kako bi se usuglasila sa Zakonom o koncesijama. Prihvaćene su izmjene i dopune plana davanja koncesija za 2018. godinu, a shodno tome i srednjoročnog plana davanja koncesija. Rok na koji se planira dati koncesija je 10 godina s obzirom da prethodni brzo istekne te je procedura opsežna, pojašnjeno je. Komunalne djelatnosti su dimnjačarski poslovi i ukop pokojnika. Za potonje uskoro kreće novi natječaj. Donijeta je odluka o pokretanju postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine. Zakupi istječu u listopadu, početna cijena se radila na bazi RH. Izmjene prometnog rješenja i prostornog koncepta uređenja, namjene na dijelu zone te uvjeta gradnje, razlozi su odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana gospodarske zone- 3 Božjakovina, zbog privlačenja novih investitora koji su pokazali veliki interes.

Tuje na grobljima Brckovljani i Lupoglav, održavanje biljaka kod spomenika i dječjeg igrališta u Božjakovini obavljat će OPG Cvrk Brlek na iznos od 50.218 kuna.. Uskoro će se raspisati natječaji za prodaju nekretnina u Prečecu te za najam prostora u Lupoglavu. Vijećnicima je na uvid dan dopis koji će se poslati Državnom odvjetništvo vezano za Elku. Pod pitanjima i prijedlozima bilo je riječi o prometnoj (ne) sigurnosti na prometnicama, primjerice jurnjavi po Lupoglavu i kod škole u Božjakovini. Spomenuta je učestala krađa šahtova, obilježavanje pješačkih prijelaza. Pješaci su sada puno sigurniji zbog nogostupa od Stančića prema Gračecu. Predloženo je da se u blizini mosta između Grede i Prikraja, gdje se okupljaju mladi, a radi njihove sigurnosti, postavi klupa i stol. Nasip je u nadležnosti Hrvatskih voda te će se zatražiti suglasnost za realizaciju prijedloga.

 

Priznanja zaslužnima povodom Dana Općine: B.Pasecky počasni građanin

Povodom Dana općine Brckovljani nagrade za postignuti uspjeh dobit će učenici i mentori OŠ Stjepan Radić: za osvojeno 4. mjesto na državnom natjecanju Mladih Crvenog križa tim u sastavu N.Tafilović, K.Tafilović, N.Valjak, G.Balog-Matok, A.Mijatović, J. Jurišić i mentorica I.Skočić; za 7. mjesto nacionalnog natjecanja „Čitanjem do zvijezda“ N.Valjak i A.Šipura, mentorici I.Kosko; prigodni dar uručit će se P.Qollako i mentorima R.Samardžić i I.Kosko za izradu plakata; E.Fruk za 2.mjesto na „Kanižijadi-limačijadi“ za literarni rad „Zakaj“, mentorica M.Jadanec; A.Ćavar za 3.mjesto za literarni rad „Život za bezbrižno natjecanje“nagrađen na natječaju HVZ-a, mentorici I.Budimčić; T.Jambrečec za 3.mjesto na natječaju „Pupačić i ja“ za tekst „More u očima“, mentorica I.Budimčić; I.Staroveškom za 3.mjesto na literarnom natječaju Hrvatskog šumarskog instituta, mentorica je D.Turkalj. Priznanja će dobiti DVD Prečec za 60. obljetnicu rada; RK „Polet“, NK „Brcko“, ŽOK „Brcko“; KK „Brckovljani“ te Ivan Graberec st. za izuzetne sportske uspjehe. Također, Pavlu Turjaku dodijelit će se zahvalnica i novčana nagrada za nesebično darivanje krvi, Snježani Jaić priznanje kao prvoj ženi u povijesti Općine za dobivanje titule vatrogasne časnice.

Počasnim građaninom proglasit će se Branimir Pasecky zbog zalaganja za svekoliki i gospodarski razvitak Općine u mandatu župana te saborskog zastupnika, jednoglasno su donijeli zaključak vijećnici Općine Brckovljani.

 

Vijeće_Brckovljani1.jpg Vijeće_Brckovljani2.jpg Vijeće_Brckovljani3.jpg