Na početku 10. sjednice, kojom je predsjedao potpredsjednik Općinskoga vijeća Tihomir Đuras, bilo je riječi o postupcima kupoprodaje  zemljišta između Trgovačkog društva „Elka“ d.o.o., odnosno „Koledovčina nekretnine“ d.o.o. kao pravnog slijednika i Općine Brckovljani. Nakon utvrđivanja činjenica iz dopisa, Općina utvrđuje promjenu  koju ocjenjuje neprihvatljivom budući ova tvrtka želi vlasništvo nad nekretninom, a ne daje garanciju za izgradnju proizvodnog pogona. Vijećnici su suglasni oko poštivanja pravnog postupka. U tom smislu Općina je zatražila mišljenje od Državnog odvjetništva  RH oko sklapanja ugovora o gradnji pogona i dodjele zemljišta na  ime uplaćene jamčevine, sukladno kojem će donijeti odgovarajuće odluke.

 

Odlukom većine vijećnika promijenjena je Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Brckovljani A- Projekt Newlight. Tom izmjenom provedba projekta temeljit će se na kreditnom modelu financiranja „Projektiraj i izgradi“. Za općinu je povoljniji ovaj vid javno-privatnog partnerstva koji će biti ostvaren putem javnog natječaja, s desetgodišnjom garancijom i znatnom uštedom u troškovima javne rasvjete.

Poziv HŽ infrastrukture, koja provodi rekonstrukciju željezničke pruge, vijećnici su prihvatili u vidu sporazumnog rješavanja prijenosa prava vlasništva sukladno važećem Zakonu o izvlaštenju ka su u pitanju interesi RH.

Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za ovu godinu, s obrazloženjem pojedinih proračunskih stavki. U razdoblju od 1.1. 2018. do 30. 6. 2018. godine planirano je sveukupnih prihoda u visini 30.193.500,00 kuna a ostvareno je 8.720.272,55 kuna, odnosno 28,88 posto.

Ukupni rashodi planirani su u visini 30.193.500,00 kuna a ostvareni su u visini 4.287.859, 76 što je 14,20 posto od plana.

Na sjednici je prihvaćen tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani koji će biti objavljen na web stranici i na oglasnoj ploči Općine. Rok za dostavu ponuda je 10. kolovoza 2018. do 14 sati.

Nakon rasprave o prikupljanju i zbrinjavanju komunalnog otpada, vijećnici su dali suglasnost izvršitelju usluge – tvrtki MULL TRANS d.o.o. za primjenu cjenika za obavljanje te javne usluge.

Utvrđene su cijene za više kategorija pravnih i fizičkih osoba, izražene su osnovne cijene i cijene pojedinačnog odvoza.

Primjerice, mjesečna cijena obvezatne minimalne usluge za domaćinstvo koje ima spremnik – kantu od 120 litara iznosi 43,35 kuna. Za tu kategoriju jedinična cijena po odvozu iznosi 4,20 kn, a korisnik može prema potrebi koristiti jedan ili više odvoza tijekom mjeseca. Sukladno broju evidentiranih odvoza računat će se mjesečni iznos usluge.

Cjenik će se primjenjivati od 1. studenog ove godine.

Prilikom rasprave istaknuta je potreba za prikupljanje otpada s odvozom na području vikend – naselja. No uslijed nepristupačnosti i poteškoća dolaska u pojedine dijelove tog naselje, zasada nema mogućnosti prikupljanja u svim ulicama, a stanovnici mogu iznijeti otpad do mjesta koje je dostupno vozilu.

U očekivanju novog zakona za područje komunalnog gospodarstva Općinsko vijeće donijelo je niz odluka o tim djelatnostima.  Izmijenjena je i dopunjena odluka kojom se djelatnost ukopa pokojnika unutar granica Općine Brckovljani ne može obavljati temeljem koncesije. Izmijenjen je ovogodišnji i srednjoročni plan davanja koncesija. Donijeta je odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa i ekshumacije pokojnika trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o.

Izmijenjena je i dopunjena Odluka o grobljima sukladno kojoj će se naknada za obavljanje poslova ukopa ili ekshumacije plaćati trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brckovljani d. o. o.

Na kraju sjednice vijećnici su dali suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine za izgradnju ispraćajnog sklopa sa sadržajem na groblju Brckovljani.

Također je dana suglasnost za provedbu ulaganja za izgradnju Društvenog centra Brckovljani u Božjakovini.

Ulaganja bi se mogla ostvariti iz Programa ruralnog razvoja RH do 2020. godine, te su dane suglasnosti potrebne za moguću realizaciju.

Prigodom obilježavanja Dana Općine, koje će se održati 24. kolovoza, Općina Brckovljani dodijelit će zahvalnicu Likovnoj udruzi Dugo Selo za prijateljsku potporu, dugogodišnju suradnju i doprinos likovnoj koloniji u kojoj članovi Udruge redovno sudjeluju.

NK

F1 F2 F3