Na 11. sjednici vijećnici su prihvatili najpovoljniju ponudu za zakup poslovnog prostora u k.o. Lupoglav, u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost. Najmoprimcu je uvjetovana uplata iznosa u visini šest mjesečnih najamnina te osiguranje objekta radi zaštite od mogućih šteta općinske imovine.
Podrobnije se raspravljalo o gospodarenju s općinskim poljoprivrednim zemljištem. Nedavno raspisani natječaj za zakup zemljišta je poništen zbog uočene potrebe za bolju zaštitu općinskih interesa u ugovaranju najma. Tako su vijećnici jednoglasno prihvatili Odluku o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Brckovljani. Time će se onemogućiti zloporabe i pogodovanja, a prednost će imati ponuda s najvišom cijenom, pojasnio je načelnik Željko Funtek u obrazloženju. Također je donijeta Odluka o pokretanju postupka davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta Općine s popisom katastarskih čestica s pripadajućim podacima i cijenama zakupa. Slijedi objava javnoga natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Usvojeni dokumenti za zaštitu od požara
Iako je veći dio sezone požara odmakao, vijećnici su temeljem mjera Vlade RH o provedbi zaštite od požara usvojili programske dokumente koji su im nedavno proslijeđeni. To su Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina od posebne opasnosti za požar ( poput benzinskih crpki, trgovina s pesticidima, šuma i drugo) te plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja putova u slučaju požara za područje Općine Brckovljani.
Sukladno ranije usvojenim odlukama o projektu javne rasvjete po kreditnom modelu financiranja „Projektiraj i izgradi“, Vijeće je većinom glasova odlučilo o prijenosu Newligth projekta Trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Rekonstrukciju, modernizaciju i upravljanje javnom rasvjetom na području općine provodit će najbolji ponuditelj na natječaju, kojemu će uvjetovati davanje desetgodišnje garancije te obvezu zamjene svake svjetiljke s nužnim održavanjem.
Nakon komunalnih tema, u završnici sjednice bilo je riječi o zdravstvenoj zaštiti, onoj koju koriste djeca školske dobi. Vijećnica Dijana Golubić upozorila je na dugotrajno čekanje djece - učenika u ordinacijama obiteljske medicine. Ona je predložila kontakt s Domom zdravlja radi mogućnosti liječenja školske djece nižih razreda u pedijatrijskoj ambulanti, kako bi se izbjeglo njihovo dugotrajno čekanje s odraslim osobama u čekaonicama.
 
 
NK
 
F1.jpg F2.jpg F3.jpg