Općinsko Vijeće Općine Brckovljani održalo je 13. redovnu sjednicu pod predsjedavanjem potpredsjednika Vijeća Tihomira Đurasa.

Prisegnuo novi vijećnik Željko Tašler

Brckovljani vijeće4 Ž.TašlerNa početku sjednice, a nakon izvješća Mandatne komisije, prisegnuo je novi vijećnik Željko Tašler. Dolazi iz redova HSS-a, vijećničku dužnost preuzima kao zamjenik preminulog Bože Graberca.

 

 

Za potpredsjednika vijeća utvrđena je mjesečna naknada za predsjedavanje i vođenje sjednica, za dolaske radi potpisivanja akata i drugih poslova prema potrebi od 1.500 kuna, navedeno je u zaključku Vijeća. Kako je najavljeno, novog predsjednika Vijeća birat će se na sljedećoj sjednici.

 

U sklopu projekta Reciklažno dvorište – edukacija stanovništva o razdvajanju otpada

Zbog usklađenja s državnom planom te u skladu s odredbama EU zbog smanjenja komunalnog miješanog otpada i poticanja odvajanja, donijeta je odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine. Provodit će se informiranje stanovništva, putem letaka i prezentacija u osnovnoj školi i vrtićima. Navedene aktivnosti su u sklopu projekta Reciklažno dvorište za što su osigurana EU sredstva, preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te Fonda za zaštitu okoliša, 1,6 mil. kuna. Prijavili su se i za mjeru dobivanja kanti. Također, u naseljima najmanje jednom u tri mjeseca mora biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište, s time se kreće od prosinca. Plan je prije donošenja prošao sve zakonske procedure, suglasnost Zagrebačke županije. S 1. studenim kreće praćenje i mjerenje razvrstanog otpada, napomenuo je načelnik Željko Funtek istaknuvši dobre Krka i Međimurja. Propisane su velike kazne za fizičke osobe od 100 do 2000 kuna.

 

VI. izmjene i dopune PPU-a zbog utvrđene granice između Općine i susjednog Vrbovca

Brkovljani vijeće1

Prihvaćena je odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Izmjene su pokrenute prvenstveno zbog utvrđivanja granice između Općine i Grada Vrbovca. U GZ Stančić jedan dio parcela bio je pod Vrbovcem. U dogovoru s gradonačelnikom to je riješeno i sad prirodna granica ide po kanalu (stari tok rijeke Lonje), pojasnio je Funtek. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta za zimski period 2018./2019. godine radit će Toljan trans d.o.o. čija je ponuda iznosila 163.875 kuna s PDV-om. Načelnik je komentirao kako sami čiste i ono što spada pod nadležnost Županijskih cesta, trošeći tako i vrijeme i novac te najavio sastanak sa županom o toj temi. Smatra kako je to neodgovorno od ŽUC-a i ŽC-a. Čisti se zbog sigurnosti djece odnosno prometovanja školskih autobusa, primjerice u Lupoglavu. Također, čisti se i oko crkve u Brcku, parkiralište kod groblja, nogostupi… Problem je i materijal - sol i sipina jer se na proljeće, zbog sitnog kamenja, moraju čistiti i slivnici. Spomenuo je i kako se mora riješiti problem oborinskih voda, asfaltiranje u ul.Trešnjevka te problem u Gračecu gdje je presvučeno s jedne strane dok je s druge došlo do ulegnuća.

 

Prvim rebalansom programa gradnje uvećana sredstva za pješačke staze i asfaltiranje cesta

Vijećnici su donijeli odluku o II.preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna za 2018. godinu. Kako je pojasnila voditeljica odjeljka za proračun, financije i knjiženje  Mirjana Dokuš, iznos od 16.000 kuna raspoređuje se na poziciju usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja s „Ostalih nespomenutih izdataka poslovanja“. Na poziciju „Subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa“ iznos od 250.000 kuna raspoređuje se sa stavki: VIOZŽ-subvencioniranje izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i projektne dokumentacija za vodne građevine“ 50.000 kuna; KGB subvencioniranja izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture u GZ 75.000 kuna; sanacija kanalizacije (Coning) 25.000 kuna; izgradnja Društvenog centra 100.000 kuna. Također, s pozicije tog projekta koji je prijavljen na mjeru 7.4.1. ruralnog razvoja APPRRR-a i čiji se rezultati očekuju na proljeće, 300.000 kuna raspoređeno je za asfaltiranje ulica. Shodno tome, donijete su i I.izmjene programa gradnje koji je s 8,9 mil.kuna uvećan na 9,5 mil.kuna. Tako je planirani iznos za pješačke staze s 3 mil.kuna uvećan na 3,25 mil.kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta s milijun na 1,3 mil.kuna. Načelnik Funtek je najavio kako će ovaj tjedan biti asfaltirane staze na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu, sanirat će se i prostor oko mrtvačnice prije zimskih uvjeta. Spomenuo je kritike oko nogostupa kazavši kako su oni rađeni u sklopu projekta kanalizacije koja je trebala „sjesti“. Ići će se u sanaciju dijela Gračec-Stančić o trošku izvođača radova, kazao je.

 

Nove naknade za dodjele grobnih mjesta

Više odluka bilo je vezano za groblja Brckovljani i Lupoglav. Donijeta je izmjena i dopuna odluke o visine naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta, iznos je 1.300 kuna. Također i o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta. Ovisno radi li se o starom ili novom dijelu groblja, cijene ovise o broju grobnih mjesta, broju ukopa. Različite su za one koji nisu s područja Općine, one koji pripadaju župi sv.Brcka i za korisnike koji imaju prebivalište na općinskom području. Tako se cijene za „domaće“ na starom dijelu kreću od 1.000 ( jedno grobno mjesto) do 3.200 kuna (četiri grobna mjesta), za župljane od 1.400 do 4.800 kuna; za ostale od 1.800 do 6.400 kuna. Na novom dijelu, primjerice za četiri ukopa stanovnici plaćaju 7.200 kuna; župljani sv.Brcka 10.400 kuna, a ostali 13.600 kuna. Cijene ovdje ovise i o vrsti grobnice (betonska s opločenjem ili bez), a nude se i kazete za urne. Moguća je obročna otplata. Visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta je 100 kuna, a za korisnike sa stalnim prebivalištem je 50 kuna. Također, ako grobna naknada nije plaćena 10 godina, grob se smatra napuštenima i može se dodijeliti na korištenje, ali tek nakon 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno 30 godina od ukopa u grobnicu. Napomenuto je kako je potrebno izraditi novi katastar groblja u digitalnom obliku. Donijete su i II. izmjene i dopune odluke o grobljima po kojima će Općina kao vlasnik groblja dati na korištenje grobno mjesto s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje Domovinskog rata, a koji su u trenutku smrti imali prebivalište ili posljednje prijavljeno prebivalište na području Općine i ako oni ili članovi njihove obitelji nemaju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona o hrvatskim braniteljima.

 

Pitanja i prijedlozi

Koledovčina nekretnine uputila je novi dopis Općini, Vijeće je donijelo zaključak o neprihvaćanju njihovih uvjeta s obrazloženjem kako i dalje nema čvrste garancije da će doći na područje općine. Pod pitanjima i prijedlozima iznesen je zahtjev OŠ „Stjepan Radić“ za sufinanciranjem školske opreme, opremu informatičke učionice te za međukulturalne projekte koje škola provodi u suradnji sa školama iz BiH, Srbije i Mađarske. Radi se o sveukupno 200-injak tisuća kuna. Prošle je godine Općina opremila jednu informatičku učionicu, a drugu bi trebala škola sama, s obzirom na obavezno uvođenje informatike u 5. i 6. razredu. No, sredstva od 40.000 kuna dobivena od resornog Ministarstva nisu dostatna za sva računala. Općina je izdvojila i 83.000 kuna za četiri pametne ploče, nadoplaćena je i razlika za udžbenike. Načelnik je rekao kako je ove godine dobiveno 300.000 kuna od Županije, lani milijun, nauštrb nabave udžbenika skinuta su sredstva s poljoprivrede, ali i s materijalnih troškova za škole ( za što se također traže sredstva). Jedina je prednost da svi imaju udžbenike u županiji, ali na žalost, različiti su standardi u školama u cijeloj Hrvatskoj što se moglo vidjeti i po raznim prilozima u medijima. Što se tiče dotacija školi, postoje sredstva za tu namjenu, radi boljitka učenika pomoći će se u skladu s mogućnostima proračuna.

Bilo je riječi i o izgradnji nadvožnjaka kod Božjakovine, gdje kako je rekao načelnik, ništa nije napravljeno te se zapitao o kvaliteti izvođača radova. Osvrnuo se na nedavnu željezničku nesreću blizu Vrbovca točnije u Prikraju. Izbjegnuta je tragedija, brzi vlak sa 68 putnika iskočio je iz tračnica, a zbog „spigane“ tračnice ostavljene preblizu pruge. I inače, prostor oko pruge nije očišćen, a sigurnost putnika HŽ-a nije dobra, rekao je najavivši prijem kod resornog ministra. Za izgradnju parkirališta u Prečecu, gdje stanovnici Tedrovca ostavljaju aute i putuju dalje vlakom, vidjet će se ima li prostora, rečeno je na kraju sjednice.AMŠ

 

Brckovljani_vijeće2.JPG Brckovljani_vijeće3-Načelnik_Ž.Funtek_potpredsjednik_Vijeća_T.Đuras.JPG Brckovljani_vijeće4-Ž.Tašler.JPG Brkovljani_vijeće1.JPG