Jednoglasnom odlukom vijećnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani Tihomir Đuras, dosadašnji dopredsjednik Općinskog vijeća imenovan je za predsjednika.

On je stupio na ovu dužnost šest mjeseci nakon smrti prethodnog , dugogodišnjeg, predsjednika Općinskog vijeća Bože Graberca. Ovom odlukom započela je 16. redovna sjednica, održana 28. veljače, u prostorima Kulturnog centra „August Cesarec“ na kojoj se, između 20 točaka dnevnog reda, razmatralo izvješće o izvršenju općinskog proračuna za 2018. godinu. Ukupni prihodi iznose 16.230.770 kuna, dok rashodi iznose 14.762.318 kuna, te je tako u narednom razdoblju registriran višak u iznosu od 2.107.056 kuna, pojasnila je voditeljica općinskog Odjela za proračun Mirjana Dokuš. U odnosu na planiranu projekciju, a to je 15.528.146 kuna planiranih prihoda, ostvaren je indeks od 104,52 posto. Na rashodnoj strani planirano je ukupno 16.166.750 kuna troškova, te je ostvareno puno manje s ukupnim indeksom 91,31 posto. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ostvaren je u iznosu 1.647.576 kuna (planirano 1.892.000 kuna), a program gradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 6.436.103 kune (planirano 6.712.000 kuna). Program javnih potreba u kulturi ostvaren je u iznosu od 266.000 kuna (planirano 310.000 kuna; program javnih potreba u sportu s 263.300 kuna (planirano 275.000 kuna) te javnih potreba u socijalnoj skrbi sa 790.211 kuna, dok je planirano 1.008.000 kuna. Prema financijskom planu Komunalnog gospodarstva Brckovljani za 2018. godinu, a kojeg je prezentirala direktorica Silvija Balija, ukupno je realizirano 6.956.345 kuna prihoda, od čega potraživanja Općine Brckovljani iznose 6,9 milijuna kuna. Tijekom protekle godine sredstva su uložena za projektiranje, kao i na izgradnju i asfaltiranje nogostupa (3,7 milijuna kuna), za asfaltiranje lokalnih ulica uloženo je 1,3 milijuna kuna, malo više od pola milijuna kuna za građevinske radove na mjesnom groblju u Brckovljanima i Lupoglavu, za prometnice u Gospodarskoj zoni uloženo je 231.560 kuna, te za održavanje i izgradnju ostale komunalne infrastrukture gotovo pola milijuna kuna, stoji u izvješću KGB-a.

          Vijećnici su na sjednici donijeli odluku o srednjoročnom planu davanja koncesija za razdoblje 2019.-2021. godinu. Radi se o koncesiji za dimnjačarske poslove na području općine, a rok koncesije planiran je na 5 godina, dok procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 2 do 6 posto od ostvarenih prihoda bez PDV-a. Koncesija za odvoz komunalnog otpada, kao i ugovor s koncesionarom traje još dvije godine, istaknuo je načelnik Funtek, iako je posljednji sastanak s koncesionarom mogao naslutiti kako oni ugovor neće ispoštivati do kraja te bi moglo doći do povećanja cijene.

Na sjednici je donijeta i odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Brckovljani za izgradnju pomoćne zgrade-spremišta vatrogasnog doma Brckovljani. Odluka je donijeta u svrhu prijave na natječaj LAG-a Prigorje za provedbu tipa operacije 2.1.1., a radi se o ulaganju vrijednom oko 35.000 eura. Objekt DVD-a Brckovljani kompletno je legaliziran, što je bio uvjet, tako da Općina očekuje pozitivno rješenje na spomenutom natječaju. Načelniku Funteku dana je suglasnost za potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Hrebinec - i to u ulicama Meglenički put i Cesarova ulica.

Vijećnici su na sjednici usvojili odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Brckovljani – tako je HSS-u sa 6 vijećnika i 3 vijećnice dodijeljeno 5.580 kuna, HDZ-u s 2 vijećnika i 1 vijećnicom 1.860 kuna, Stranci Milana Bandića s 2 vijećnika 1.200 kuna i SDP-u s 1 vijećnicom 660 kuna.

Komunalni redar Općine Brckovljani o sada će imati službenu odoru, kao i iskaznicu radi bolje prepoznatljivosti, odlučeno je. Donijeta je i po prvi puta odluka o sufinanciranju kastracije/sterilizacije pasa i mačaka u Općini Brckovljani za sve valsnike s prebivalištem na području općine i njihove kućen ljubimce. Odluka je rađena na temelju iste odluke Grada Dugog Sela, a po kojoj će sufinanciranje kastracije pasa iznositi 200 kuna, sterilizacija pasa ženke do 30 kg 200 kuna, sterilizacija pasa ženke iznad 30 kg 350 kuna, sterilizacija mačaka 150 kuna i kastracija mačaka 100 kuna. U sljedećem razdoblju od 2019. do 2021. godine nastavit će se sa subvencioniranjem umjetnog osjemenjivanja krava i krmača u iznosu od 100 kuna, odlučeno je. I.G.O.

vijeće brcko1 vijeće brcko2 vijeće brcko3