Načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek danas je svečano potpisao ugovore obuhvaćene projektom izgradnje reciklažnog dvorišta na području općine.

Radi se o projektu sufinanciranom od Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. godine, a kojeg provode Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.072.358 kuna od čega ostvarena bespovratna sredstava iz Kohezijskog fonda iznose 1.633.755 kuna, što čini 85% prihvatljivih troškova, dok ostatak sredstava se osigurava iz proračuna Općine Brckovljani.

Današnjem potpisivanjem ugovora o izgradnju nazočili su predstavnici tvrtke izvođača radova - JIK KAJBA vlasnik Ivan Kajba, ugovora vrijednog 1.463.811 kunu te tvrtke za pružanje usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i projektantskog nadzora IVAGO PLAN d.o.o. ugovora vrijednog 61.250 kuna. Reciklažno dvorište izgradit će se u području gospodarske zone Božjakovina, a radovi na izgradnji trebali bi početi u roku 30 dana, a potrajat će 5 mjeseci.  

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Brckovljani osigurati će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Brckovljani. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

„Sukladno zakonu svaka jedinica lokalne samouprave s više od 5.000 stanovnika mora imati reciklažno dvorište, tako da ovim projektom našim građanima omogućujemo adekvatno mjesto za recikliranje i deponiranje otpada. Tamo će biti smješteno ukupno 30 kontejnera za različite vrste otpada. Zadovoljni smo što je projekt realiziran uz pomoć Ministarstva i Fonda, no ujedno to će značiti i naredne troškove za JLS vezane uz zbrinjavanje otpada. Ujedno „visi u zraku“ i pitanje tko će gospodariti s reciklažnim dvorištem, stoga ćemo najvjerojatnije morati raspisati koncesiju za gospodarenje otpadom“, poručio je na kraju Funtek.

I.G.O.

reciklažno1 reciklažno2 reciklažno3 reciklažno4 reciklažno5 reciklažno6 reciklažno7 reciklažno8 ulaganje u budućnost OP konkurentnost i kohezija BOJA fondovi logo