Na početku 10. sjednice, kojom je predsjedao potpredsjednik Općinskoga vijeća Tihomir Đuras, bilo je riječi o postupcima kupoprodaje  zemljišta između Trgovačkog društva „Elka“ d.o.o., odnosno „Koledovčina nekretnine“ d.o.o. kao pravnog slijednika i Općine Brckovljani. Nakon utvrđivanja činjenica iz dopisa, Općina utvrđuje promjenu  koju ocjenjuje neprihvatljivom budući ova tvrtka želi vlasništvo nad nekretninom, a ne daje garanciju za izgradnju proizvodnog pogona. Vijećnici su suglasni oko poštivanja pravnog postupka. U tom smislu Općina je zatražila mišljenje od Državnog odvjetništva  RH oko sklapanja ugovora o gradnji pogona i dodjele zemljišta na  ime uplaćene jamčevine, sukladno kojem će donijeti odgovarajuće odluke.