Na području Grada više je komunalnih aktivnosti. U tijeku su radovi na reciklažnom dvorištu u Andrilovcu, po planu teče i rekonstrukcija Omladinske ulice u Ostrni. U Lukarišću je pri kraju izgradnja nogostupa, saznajemo od voditelja Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davora Miljanovića.

U SŠ Dugo Selo održano je predavanje za učenike prvog razreda radi preventivnog djelovanja prema zlouporabi droga, a u sklopu obilježavanja 26. lipnja - Međunarodnog dana protiv zlouporabe droga. Korisno i zanimljivo predavanje pod nazivom „Droga, loš životni izbor“ održao je kriminalist Dubravko Klarić iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Učenicima su podijeljeni i edukativni materijali. Predavanju su nazočili i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Zagrebačke županije.