Pozivaju se roditelji učenika osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji nisu podigli novčani iznos za obavezne školske udžbenike, sukladno Odluci gradonačelnika o financiranju obveznih školskih udžbenika za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2017/2018. da se jave u Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, potkrovlje, svakim radnim danom u vremenu od 07,30 - 15,30 sati, kako bi im se mogla izvršiti isplata. 

Roditelji su dužni prilikom isplate predočiti osobnu iskaznicu, te potpisati izjavu kojom se obvezuju da će financirane obvezne udžbenike po završetku nastavne godine ostaviti osnovnoj školi koju je učenik pohađao, kao i da će nadoknaditi oštećen, neupotrebljiv ili izgubljen školski udžbenik.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Grad Dugo Selo