Pozivamo sve vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Dugog Sela da bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine (odgoda uvođenja poreza na nekretnine), postupe po zaprimljenoj obavijesti i pozivu te na priloženim obrascima dostave tražene podatke u naznačenom roku, s obzirom da je cilj prikupljanja navedenih podataka o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicima, ažuriranje postojeće baze podataka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Grad Dugo Selo

 

 

Poziv i obrasci nalaze se na službenoj stranici Grada Dugog Sela

http://dugoselo.hr/?page_id=13558