Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela utvrdila je Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku / akademsku godinu 2017/2018. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

 

Prijedlozi lista objavljeni su dana 14.11.2017. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1  i na web stranici Grada Dugog Sela. Pisani prigovor na prijedlog liste može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave (do 22.11.2017. godine), a isti se podnosi Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GRAD DUGO SELO

Čestitke !