Nakon podnošenja zahtjeva   vijećnika Pave Vukelića  za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga,  7. 12. Zasjedala je Mandatna komisija pod predsjedanjem  Božidara Cika.

 

Jednoglasno je utvrđen tekst  Izvješća o mirovanju mandata gradskom vijećniku Pavi Vukeliću, izabranom s liste „Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti“ s početkom dana podnošenje zahtjeva, a to je 1. 12. 2017. godine. Sukladno utvrđenom izvješću  tog dana je i početak obnašanja dužnosti zamjenice gradskog  - Ivane  Perković, koja će ga zamijeniti u Gradskome vijeću i svim odborima. Tako je,  sukladno propisima,   odredila spomenuta stranka  „BM 365- stranka rada i solidarnosti“.

Mandatna komisija jednoglasno je utvrdila i prijedlog Zaključka o mirovanju mandata gradskoga vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice Gradskoga vijeća, o čemu će odlučivati Gradsko vijeće.