Uz druženje umirovljenika i podjelu pehara otvorena je i izložba likovnih radova, kreativnih radova, kao i fotografija koje prikazuju brojne aktivnosti provedene u sklopu projekta „Zabavne zlatne godine“. Ovime se završava projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji je Crveni križ Dugo Selo provodio u partnerstvu sa svim udrugama umirovljenika na našem području. 

Kroz projekt su se provodile raznorazne aktivnosti: rekreacija i ples, predavanja i savjetovanja, zdravstvena mjerenja i kontrole zdravlja, edukacije, radionice zdravog kuhanja, likovne, kreativne i informatičke radionice, druženja uz društvene igre, izleti, te posjeti bolesnim članovima.

Provedbom projekta stvorene su osnove za buduću suradnju dosadašnjih partnera na novim i sličnim projektima, čije će aktivnosti imati svrhu aktivnog uključivanja žitelja starije životne dobi u društveni život grada i općina. Iako je projekt završen, neke od aktivnosti nastavljaju se bez prekida, pa se tako rekreacije nastavljaju prema terminima u Dugom Selu i Rugvici, a slično je i sa predavanjima i kontrolama zdravlja.

Gordana Kocaj

umirovljenici_i_ck0.jpg umirovljenici_i_ck1.jpg umirovljenici_i_ck2.jpg umirovljenici_i_ck3.jpg umirovljenici_i_ck4.jpg umirovljenici_i_ck5.jpg umirovljenici_i_ck6.jpg umirovljenici_i_ck7.jpg