Dugoselski gradonačelnik N. Panian sa suradnicima i izvoditeljima radova  obišao je gradilište reciklažnoga dvorišta  u Andrilovcu 12. travnja u jutarnjim satima. U obilasku su bili Tadija Penić, direktor Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra,  voditelj projekta Drago Pavlek, voditelj gradilišta Ivan Kršek  iz tvrtke „Graditelj svratišta“ koja izvodi radove, predstavnici tvrtke za nadzor  te  Jadranka Robić zadužena za operativne poslove. 

 U svojoj izjavi gradonačelnik Panian naglasio je značaj projekta za budućnost grada i njegovih žitelja:

„Ovdje se gradi prvo reciklažno dvorište u Dugom Selu, ovdje se gradi „put u Europu“ i nova kultura u Dugom Selu – kultura razdvajanja otpada čime ćemo  štititi naš Planet i budućnost naše djece . Ovo je prvi konkretan projekt financiran iz  fonda EU za koji smo dobili tri milijuna kuna, od ukupne vrijednosti  u visini 3,7 milijuna kuna. Na ovom se mjestu vidi kako možemo novce iskoristiti kvalitetno i pametno. Reciklažno dvorište trebalo bi biti u funkciji oko 1. rujna ove godine.  U međuvremenu ćemo provesti edukaciju građana za što smo dobili gotovo pola milijuna kuna“ – kazao je Panian koji je najavio predstojeći sajam cvijeća  i Dan planeta Zemlje u sklopu čega predstoje i aktivnosti za popularizaciju razdvajanja otpada. –

  •  Sam projekt u Andrilovcu omogućit će i uređenje nove pristupne ceste s budućeg nadvožnjaka tako će se građanima približiti lokacija reciklažnoga dvorišta - dodao je gradonačelnik Panian.

Tadija Penić iz DKCP- a ocijenio je  reciklažno dvorište nezaobilaznim elementom   gospodarenja otpadom u jedinici lokalne samouprave, posebice kad se radi o odlaganju opasnoga otpada iz domaćinstava, koji nikako ne može u kante za miješani otpad, niti se može odlagati na zelenim otocima.

  • Takav se otpad mora odlagati na mjestima koja su pod stalnim nadzorom. Mobilno reciklažno dvorište još nemamo no u planu je nabava sljedeće godine a do tada građani ga mogu dopremiti u Andrilovec.

„Opasni otpad su baterije, elektronička oprema,   svjetiljke ili termometar  sa živom  te sve ostalo  što sadrži opasne sastojke za zdravlje ljudi i okoliša – naglasio je Penić.

Građani sami dovoze otpad na ovu lokaciju, uglavnom je to glomazni otpad ali i onaj kojeg ne mogu sami rastaviti,  tako ovdašnji  djelatnici  razdvajaju komponente i odlažu ih propisano – kazao je T. Penić.

NK

F2 F3 F4 F5