Na jučer održanoj 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. Nakon višemjesečnih manjkavosti u prijedlogu i loših izmjena i dopuna Proračuna, gradonačelnik je usvojio sugestije i prijedloge GO HDZ Dugog Sela i BM365 te je prihvaćen rebalans koji je namijenjen razvoju, građanima i racionalnoj raspodijeli sredstava. S ciljem stvaranja proračuna koji je usmjeren strateškom razvoju, brizi za sve građane i stvaranjem dodatnog sadržaja Klub vijećnika HDZ i BM365 uložio je 6 amandmana na prijedlog rebalansa u visini 2.175.500,00 kn koji su ugrađeni u Proračun i koji direktno podupiru građane Dugog Sela:

Amandmanom br. 1 osigurali smo sredstva za povećanje naknade za novorođenu djecu s 1.000,00 na 2.000,00 kn, te povećali sufinanciranje logopedskih tretmana za svu djecu kako bi se ukinula trenutna dobna granica kojom pravo ostvaruju samo djeca starija od 5 godina.

Amandmanom br. 2 osigurali smo nabavu nastavnih sredstava i pomagala kao što su računala i„pametne“ ploče u OŠ Josipa Zorića i OŠ Ivana Benkovića.

Amandmanom br. 3 osigurali smo sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u Kopčevcu, obnovu svih postojećih igrališta i dopunu spravama za malu djecu. Usvojenim rebalansom osigurano je i 382.00,00 kn za izgradnju dječjeg igrališta u Lukarišću.

Amandmanom br. 4 povećana su sredstva za izgradnju nogostupa za 896.000,00 kn jer izgradnja nogostupa spada među najvažnije prioritete u Dugom Selu zbog sigurnosti djece i ostalih pješaka. Ovim amandmanom osigurava se izgradnja nogostupa u ulici Bože Huzanića, ulici Ivice Lovretića , u Kopevečkoj ulici i ulici I.G. Kovačića, za koje postoje projekti i važeće dozvole. Redoslijed izgradnje odredit će se u skladu s drugim projektima koji se u tim ulicama uskoro provode, poput obnove vodovodne mreže i odvodnje.

Amandmanom br. 5 nismo dopustili smanjenje sredstava vatrogascima. Ovime se osiguravaju bolji uvjeti za funkcioniranje vatrogastva i opremanje DVD-a na području grada..

Amandman br. 6 predviđa projektiranje i izgradnju „skate parka“ na prikladnoj lokaciji i na zemljištu u vlasništvu Grada Dugog Sela jer postoji potreba povećanja sportskih i rekreativnih sadržaja za djecu i mlade. Veliki je interes za izgradnju skate parka kojeg nemamo u našem gradu, ali niti u bližoj okolici.

Prihvaćanjem navedenih amandmana automatski su prihvaćeni projekti i mjere koji direktno poboljšavaju životni standard građana Dugog Sela i to je bio uvijek i zahtjev od kojeg nismo htjeli odustati. Usvajanjem rebalansa u Proračun smo uvrstili projekt Kulturno-informacijskog centra, obilaznicu kroz poduzetničku zonu Puhovec, projekt održivog gospodarenja otpadom „Pravilno odvoji, čist grad osvoji“, te uskladili sredstva za projekte energetske obnova zgrade gradske uprave i Glazbene škole. Donijeli smo i odluku o oslobađanju od komunalnog doprinosa za izgradnju Pastoralnog centra. Osim usvojenog rebalansa Proračuna, svakako su najvažnije 2 odluke o prihvaćanju projekta „Rekonstrukcija građevine javne namjene, za šport i rekreaciju - zgrada NK Ostrna“ i projekta „Građenje građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Maloj Ostrni“, a koje odluke Gradskog vijeća su preduvjeti da se navedeni projekti prijave na natječaj iz Mjere 7, Podmjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., te ostvarivanja bespovratne potpore. Na ovaj način, izradom projekta i odlukom Gradskog vijeća, 2016. je prijavljen i projekt rekonstrukcije Omladinske ulice u Ostrni koji je odobren i trenutno je u završnoj fazi izvođenja radova na izgradnji nogostupa, ulične odvodnje i proširenju kolnika.

Na sjednici u srpnju ove godine gradonačelnikov prijedlog izmjena i dopuna Proračuna nije prihvaćen jer je za prijedlog glasovalo samo 4 vijećnika, a naš razlog neprihvaćanja naveli smo kroz 5 ključnih točaka. U odnosu na taj prvi prijedlog rebalansa, novi prijedlog izrađen je nešto bolje i umjerenije, ali Odbor za financije i proračun opet ga nije prihvatio. Odbor nije prihvatio niti polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06 2018. koji pokazuje da je izvršenje unatoč značajnom povećanju Proračuna za 2018. na razini prošle 2017., te su probijene određene stavke. Međutim, smatrali smo da se u novom prijedlogu rebalansa vidi određen napredak i pozitivne promjene, posebno zadržavanjem projekta 3. osnovne škole, te smo odlučili svojim amandmanima u skladu s našim izbornim programom i prioritetnim potrebama naših građana izvršiti određenu preraspodjelu sredstava. Tako je na kraju predloženi rebalans dobio prolaznu ocjenu.

Drago nam je da je kvalitetu amandmana prepoznao i gradonačelnik koji ih je i prihvatio te su postali sastavni dio prijedloga rebalans i nije bilo potrebe za glasovanjem o njihovom usvajanju. Naša misija u gradskom vijeću bit će i dalje nadzor, provjera i prijedlog mjera koje su usmjerene na dobrobit, razvoj i budućnost naših građana i grada Dugo Selo.

Darjan Budimir, mag.iur.

predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela