Ovo je i prvi događaj iz bogatog programa „Martinje u Dugom Selu“. Susret organizira Hrvatski sabor kulture, u suradnji sa Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije, Gradom Dugim Selom, KUD-om „Preporod“ i HDS ZAMP-om.