Promicanje obrtništva te poticanje usavršavanja obrtnika kao i samozapošljavanja u obrtničkim zanimanjima glavni su ciljevi Udruženja obrtnika Dugo Selo za 2019. godinu – čulo se na sjednici Skupštine Udruženja održanoj 14. prosinca.

Uz plan rada, koji se putem različitih programa poput rada Kluba za zapošljavanje RADO, mora ostvarivati zajedno s OKZ-om i HOK-om te nadležnim ministarstvom, ali i jedinicama lokalne samouprave, usvojen je i zaključak da se već i u ovoj godini povećaju sredstva za programe usavršavanja uvrštavanjem u financijski plan sredstava koje je za tu namjenu dodijelila Zagrebačka županija. U programu i dalje značajno mjesto ima i licenciranje obrtnika i održavanje manifestacija poput „Želim biti majstor“ koje nastoje privući učenike u obrtnička zanimanja. U tom smislu značajnu ulogu imaju i sajmovi obrtništva koji djeluju dvojako te privlače mlade u obrtnička zanimanja i pokazuju dostignuća i omogućuju prodaju obrtničkih proizvoda. Značajan faktor u radu udruženja, ali i samih obrtnika i dalje će biti informatizacija koja će omogućiti bolji protok informacija od komore prema obrtnicima i obrnuto.

Skupština je prihvatila ostavku Željka Lepotinca na mjesto potpredsjednika udruženja, podnesenu iz osobnih razloga, i izabrala na to mjesto Jončeta Ilievskog.

Skupštinu, koju je vodio predsjednik UO Dugo Selo Marko Cesar, došli su pozdraviti predsjednik OKZ Mirza Šabić te Anton Trojanac i Krunoslav Knežević, a u ime Grada Dugog Sela gradonačelnk Nenad Panian koji je rekao da između Udruženja i Grada mora postojati sinergija te naglasio da ubuduće međusobna veza Grada i njegovih obrtnika mora biti čvršća.

Na sjednici je u ime Udruženja uručena zahvalnica Predragu Birtu kao dugogodišnjem članu uprave Udruženja, ali i čovjeku koji je proveo cijeli radni vijek i mirovinu dočekao kao obrtnik.

                                                                                                                                                                                                                                                        N.H.M.

obrt1.JPG obrt2.JPG obrt3.JPG obrt4.JPG obrt5.JPG obrt6.JPG obrt7.JPG