Grad Dugo Selo najavio je otvaranje javne rasprave/savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o dokumentu Strategija Pametnog grada za grad Dugo Selo i poziva sve zainteresirane strane na uključenje u raspravu. Svi zainteresirani za savjetovanje mogu svoj interes putem web obrasca iskazati do 16.01.2019. godine. Javno izlaganje Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo 2019-2023“ održat će se u Velikoj vijećnici, Ulica Josipa Zorića 1, 14.01.2019. godine u 17:00 sati.

 

Vrijeme u kojem živimo je vrijeme tehnoloških promjena, novih načina komunikacije, povećanja značenja društvenih mreža, pojave mnoštva mobilnih aplikacija, koje svakodnevno unaprjeđuju dnevne aktivnosti, mijenjaju navike i poboljšavaju život. U svemu tome gradovi imaju veliko značenje - oni su postali pokretači gospodarskih aktivnosti u većini zemalja i središte gospodarskih, društvenih i kulturnih aktivnosti. Kako bi što bolje iskoristili nove tehnologije i stavili ih u službu unaprjeđenja života kako građana, a onda i rada raznih gradskih službi, razvijeni i napredni gradovi diljem svijeta donose strategije „Pametan Grad“.

Grad Dugo Selo želi slijediti navedene trendove i biti uz bok razvijenih gradova regije i jedan od predvodnika razvijenih gradova u Hrvatskoj, imajući kontinuirano u fokusu brigu i osiguranje zadovoljstva svih svojih građana.

Zbog svega toga grad Dugo Selo odlučio se za izradu svoje strategije „Pametnog grada“ prilagođenoj potrebama i mogućnostima kako Grada tako i njegovih građana. Stoga ovim putem najavljujemo otvaranje javne rasprave / savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o dokumentu Strategija Pametnog grada za grad Dugo Selo i pozivamo sve zainteresirane strane na uključenje u raspravu. Svi zainteresirani za savjetovanje mogu svoj interes putem web obrasca iskazati do 16.01.2019. godine.

Javno izlaganje Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo 2019-2023“ održat će se u Velikoj vijećnici, Ulica Josipa Zorića 1, 14.01.2019. godine u 17:00 sati. Na javnom izlaganju izrađivač strategije prezentirat će strategiju te odgovarati na postavljena pitanja.

Nakon završetka javne rasprave uvažavajući sve komentare, promjene i nadopune koji će tokom javne rasprave nastati, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću donošenje strategije i usvajanje akcijskog plana i nakon toga slijedit će implementacija navedenih projekata.

Sve informacije možete doznati na  službenoj web stranica Grada Dugog Sela 

http://dugoselo.hr/?page_id=19958