Grad Dugo Selo objavio je javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga u području javnih potreba u kulturi te za zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti.

Rok za dostavu prijava je 8. veljače, a sve potrebne informacije kao i prijavne obrasce možete naći na službenoj stranici Grada Dugog Sela http://dugoselo.hr/?page_id=18568