Aktualni sat 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, koja je održana 14. ožujka, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Darjana Budimira održan je skoro u dvostrukom trajanju od svog službenog naziva, a pitanja su željeli postaviti gotovo svi vijećnici.

 

Problemi s informiranjem

Pitanjem, ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta i uredniku Dugoselske kronike Nenadu Haleušu Malom, seriju pitanja otvorio je sam predsjednik Vijeća Darjan Budimir koji je želio znati u kojoj mjeri izvršna gradska vlast utječe na novinare Dugoselske kronike u objavljivanju vijesti te zašto je saziv ove sjednice najprije objavljen pa skinut s web stranice Kronike? Budimir je također konstatirao kako je sudjelovanje zaposlenika Učilišta u organizaciji gradskih manifestacija dovelo do smanjenja opsega aktivnosti u drugim djelatnostima za koje je registrirano Učilište.

Haleuš Mali je odgovorio kako je on odgovoran za sve objave na web stranici te kako ne bježi od odgovornosti ukoliko je nešto pogrešno objavljeno te dodao kako je svjestan nemogućnosti da sve strane u političkom spektru budu zadovoljne sa svim objavljenim vijestima. U tom smislu vodimo se zakonom, rekao je Haleuš Mali, a u pogledu eventualnih pritisaka naveo kako su glabalno za novinarstvo poprilično teška vremena, no kako je za Dugoselsku kroniku odgovoran on i ponovio spremnost za podnošenje odgovornosti ukoliko osnivači novina to traže. U pogledu sudjelovanja zaposlenika Učilišta u organizaciji manifestacija rekao je kako je točno da zaposlenici Učilišta sudjeluju o organizaciji gotovo svih gradskih manifestacija, ili ih pak neposredno organiziraju, jer Turistička zajednica nema profesionalnih zaposlenika te kako nije isključeno da, s obzirom na mali broj zaposlenika, takva aktivnost djelomično utječe na rad u drugim segmentima Učilišta. Gradonačelnik Nenad Panian demantirao je bilo kakav pritisak na rad medija. Budimir je rekao kako je samo djelomično zadovoljan odgovorom te da predlaže da Gradsko vijeće, a na prijedlog samih novinara, izradi pravilnik o radu Dugoselske kronike.

Vijećnici nezadovoljni javnom rasvjetom

Vijećnik Ivica Šajković izrazio je svoje nezadovoljstvo radom nove javne rasvjete u Gradu te izrazio nezadovoljstvo njenom nabavkom, ali i funkcioniranjem koja je, prema njegovim riječima, pogubna za sigurnost prometa pješaka i vozila.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko rekao je kako je javna rasvjeta nabavljena sukladno raspisanoj javnoj nabavi, kako donosi uštede u potrošnji struje te kako je dobila sve potrebne ateste. Isto je rekao i gradonačelnik Panian koji je dodao i kako su, radi sigurnosti u prometu, na njegovu inicijativu nedavno postavljene i posebno označene plave zebre. U raspravu se uključio i vijećnik Stjepan Štefinovec koji je rekao kako treba reći da je „car gol“, osnosno da javna rasvjeta nije dobra te kako treba ispraviti tu pogrešku. Da je rasvjeta loša složio se i predsjednik Vijeća Darjan Budimir koji je dodao kako je o svemu trebalo voditi računa ranije, u tijeku njene nabavke, te ga nije zadovoljio odgovor gradonačelnika da odgovornost nije na Gradu jer je na nabavku rasvjete suglasnost dala Regionalna razvojna akcija REGEA.

Vijećnica Mara Mamuza pohvalila je uređenje gradske vijećnice te upitala zašto se ne isplaćuju naknade za novorođenčad, na što je gradonačelnik Panian odgovorio da se naknade ponovo isplačuju te da je u jednom razdoblju bila riječ o privremenom zastoju isplata zbog bolesti zaposlenice koja radi na isplati.

Ima li problema u Nogometnom klubu Dugo Selo

Vijećnik Štefinovec upitao je i što se zbiva u Nogometnom klubu Dugo Selo, s obzirom na različite neprimjerene izjave na njihovoj facebook stranici vezane uz funkcioniranje kluba i izgradnju igrališta s umjetnom travom. Vijećnik Stipo Velić, koji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo, rekao je kako je nesporazum očito nastao nakon krivo interpretirane rasprave s Upravnog vijeća prema kojoj je navodno ovo tijelo protiv izgradnje spomenutog igrališta. Štefinovec je ipak zatražio da se cijeli slučaj rasvijetli na način da uprava NK Dugo Selo dostavi vijećnicima pisano izvješće o događajima u klubu.

Vezano uz ovu temu predsjednik Vijeća Budimir je prozvao pročelnika za financije Dejana Dragičevića kako je i on umiješan u ovaj slučaj pisanjem neistina na stranici NK Dugo Selo, pri tom ga dodatno optuživši i za neprimjereno ponašanje na sastanku političkih stranaka održanom uz temu zaduživanja grada i zbog toga što se, prema njegovom saznanju, on jedini u gradskim službama bavi postupkom javne nabave, kao i zbog toga što Grad nema gospodarski program.

Pročelnika je uzeo u zaštitu gradonačelnik Panian rekavši kako Budimir iznosi neistine te ga pozvao da dokaže sve optužbe koje je uputio Dragičeviću.

Vijećnik Stipo Velić zatražio je u pisanoj formi podatke o troškovima za održavanje Grada, komparativno za 2017. i 2018. godinu.

Vijećnica Renata Jelečki upitala je gradonačelnika Paniana što je Grad poduzeo po pitanju napuštenih životinja te uputila kritiku što je, navodno, za ovaj posao izabrana tvrtka iz Cerja koja ima loš pedigre u obavljanju ovoga posla. Gradonačelnik je rekao kako je potpisan ugovor s Azilom za životinje u Cerju te kako je ista zadovoljila sve tražene i zakonske uvjete.

Kome i zašto stimulacije?

Vijećnik Božidar Cik upitao je gradonačelnika po kojim se kriterijim pojedinim gradskim zaposlenicima isplaćuju stimulacije na plaću u iznosu 30% visine plaće, na što je Panian odgovorio da zaposlenici koji više rade moraju biti i adekvatno nagrađeni za svoj posao.

Cik je potom upitao i dokle se stiglo s poslom izgradnje prometnice koje kroz gospodarsku zonu, južno od željezničke pruge, spajaju dva nadvožnjaka, rekavši da raspolaže podacima kako je Grad propustio isti projekt prijaviti za dobivanje novaca iz fondova te kako otkup zemljišta, zbog privatnog interesa, koči jedna gradska zaposlenica.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je kako je na financiranje iz fondova prijavljena prva i druga faza projekta te kako je točno da imovinsko pravni odnosi za izgradnju prometnice nisu riješeni s više vlasnika zemljišta, na što je gradonačelnik Panian rekao kako ne zna tko prodaje zemljište kojim će prolaziti prometnica, ali da svatko raspolaže kao vlasnik svojim zemljištem, neovisno da li je zaposlenik gradske uprave, ili ne. Marijo Vinko dodao je još i da izvlaštenje onih vlasnika s kojima nije postignut dogovor o otkupu obavlja državna, a ne gradska uprava.

Vijećnica Jelečki postavila je i pitanje da li je točno da je zemljište za izgradnju dječjeg igrališta u Kopčevcu plaćeno 100.000 eura te o kojoj se površini radi. Pročelnik Vinko odgovorio je kako cijena zemljišta je bila visoka s obzirom da se radi o velikoj parceli cca 2000m2 te kako je otkupljen i objekt koji se nalazi na toj parceli.

Putovanja radi susreta s lobistima

 

Vijećnika Ivana Gerecija zanimalo je što su gradonačelnik Panian i pročelnik Dragičević radili na svojim nedavnim putovanjima na sajmove u Bruxellesu i Frankfurtu.

Gradonačelnik Panian odgovorio je kako je na spomenutim putovanjima bilo riječi o komunalnoj problematici te kako je kontaktirano s nizom osoba te lobistom koji bi mogao pomoći Dugom Selu u privlaćenju investitora i dobivanju sredstava za ovu namjenu.

Gereci je potom upitao i pojašnjenje o radovima koji se izvode na rukometnom igralištu kod zgrade Pučkog otvorenoj učilišta.

Odgovorio je pročelnik Dragičević rekavši da je prva, do sada završena faza radova, vezana uz izgradnju rampe za invalide u sklopu Programa 54+, nakon čega slijedi djelomično uređenje cijelog igrališta koje je u skladu s detaljnim planom uređenja tog prostora. Najavljena izgradnja podzemne garaže na mjestu današnjeg igrališta za sada čeka financijska sredstva- rekao je Dragičević.

Vijećnica Ivana Perković upitala je da li je točno da u Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela radi Ivana Radaković -osoba koja je bila na listi gradonačelnika Paniana. Gradonačelnik je odgovorio kako ista nije zaposlena u TZ te je jedina mogućnost da je obavljala neki posao temeljem ugovora o djelu, o čemu će Perković dobiti pisani odgovor.

Vijećnica Vedrana Dragičević upitala je kakav je stav Grada o najavi prestanka rada Udruge ADHD I JA, jer će time Dugo Selo ostati bez logopeda i psihologa, a stotinja djece će trebati uputiti u Zagreb na tretmane, čime će se za Grad stvoriti znatni troškovi osiguranja prijevoza.

Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić odgovorila je kako spomenuta udruga nije zatražila pomoć od Grada, niti se je prijavila za dobivanje sredstava na natječaj za udruge. Također je dodala kako je Grad svjestan tog problema te kako se nada da će Gradsko vijeće imati razumijevanja za problem i na rebalansu osigurati sredstva ukoliko za tim bude potreba.

Vijećnica Dragičević upitala je i u kojoj fazi je izgradnje sportske dvorane uz Dječji vrtić Dugo Selo. Pročelnik Vinko rekao je kako je u tijeku pribavljanje građevinske dozvole, ali i kako će najvjerojatnije biti probijeni rokovi te radovi neće započeti u planiranom roku 1. lipnja pa je moguće kako će i sljedeća pedagoška godina proći bez sportske dvorane u dječjem vrtiću.

Što je s gospodarskim zonama

Vijećnika Sinišu Klajića zanimalo je kakav je slijed događaja vezan za realizaciju Gospodarskih zona Črnovčak i Puhovec. Odgovorio je pročelnik Dragičević rekavši da je Grad poduzeo potrebne korake za realizaciju zona prema nadležnom Ministarstvu, no kako su zone, prema kriterijima ministarstva, prevelike, a većina zemljišta u njima je privatno. Stoga će, dodao je Dragičević, najvjerojatnije morati doći do podjele zona u više njih, a ujedno i smanjenja njihovog obima na dio u čijem je većinskom vlasništvu Grad, pa se može očekivati realizacija.

Vijećnik Kljajić upitao je i potpredjednike vijeća koliko iznosi njihova mjesećna naknada za rad i postavio retoričko pitanje, da li oni vrijeke i rade više od ostalih vijećnika.

Predsjednik vijeća Budimir kako vijećnici ne mogu jedni drugima postavljati pitanja, već izvršnoj vlasti, te da su dužnosti i naknade potpredsjednika Gradskog vijeća definirane zakonom i Statutom Grada.

Posljednje pitanje postavio je vijećnik Željko Remenar kojeg je zanimalo zašto su, mimo odluke Gradskog vijeća, dvjema zaposlenicama koje su otišle u mirovinu otpremnine porasle s predviđenih 9.000 kuna na 150.000 kuna. Gradonačelnik Panian rekao je kako će odgovor na ovo pitanje stići u pisanoj formi.