U cilju istinitog i potpunog informiranja dugoselske javnosti o odlukama sa zadnje sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, a osobito što se tiče neprihvaćanja prijedloga odluke Gradonačelnika za zaduživanje Grada za iznos od 8,5 milijuna kuna za koju je glasovalo samo 4 vijećnika, želimo najprije istaknuti da je Klub vijećnika HDZ - BM365 za održivi razvoj Grada, ali bez nepotrebnih zaduživanja.

Članovi  i članice GO SDP-a Dugo Selo obilježili su današnji 8.ožujak Međunarodni dan žena dijeleći sadnice maćuhica sugrađankama. Dan žena čestitale su predsjednica SDP-a Jadranka Robić i predsjednica Foruma žena SDP-a Sofija Štefanac Klobučar. 

„Ovamo sa ženskim pravom glasa. Ženama koje kao radnice, majke i građanke ispunjavaju svoju dužnost, koje svoje namete moraju plaćati kako državi tako i općini, nijekana su puna građanska prava zbog predrasuda i reakcionarnih stavova. Borba za ovo prirodno pravo čovjeka mora biti nepokolebljiva, čvrsta volja svake žene, svake radnice. Tu ne smije biti ni odmora ni počinka“.