Nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Grada Dugo Selo, dr.sc. Zvonko Novosel-Dolnjak, na danas održanoj tiskovnoj konferenciji analizirao je rezultate lokalnih izbora, konstituiranje Gradskog vijeća i moguće varijante političkih raspleta. Priopćenje donosimo u cjelosti.

 

Rezultati i poruke

Festival demokracije prikazan kroz održavanje ovogodišnjih lokalnih izbora u Gradu Dugom Selu  i  sami rezultati izbora pokazali su nove  želje glasača, koje se očituju kroz odustajanja od prakse izričitog davanja podrške političkim strankama i njihovim čelnicima. U okviru provedenih izbora za Gradsko vijeće  u Gradu Dugo Selo , apsolutni pobjednici po broju osvojenih glasova birača su dobile liste kojih su bili nositelji nezavisni kandidati.  Pa tako od ukupno 16.133 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 5.820 birača (36,08%). 2.389 glasova  dobile su liste čiji su nositelji bili nezavisni kandidati, a 2.800 glasova dobile su liste čiji su nositelji bili stranačke osobe. Valja ovdje istaknuti da je ovdje posebno podbacila lista MB-365  koja je dobila 604 glasa, iako je u dva prethodna izborna ciklusa za Sabor RH dobivala preko 900 glasova. Razlozi za ovakav osjetni pad podrške biračkog tijela vjerojatno leži u činjenici međusobnog obračuna među članstvom i ne funkcioniranja stranačkih tijela te gotovo slaba  prepoznatljivost nositelja liste  za izbor članova Gradskog vijeća , stranke MB-365.

Primjenom obračuna mandata po Dhondtovoj metodi, liste čiji su nositelji bili nezavisni kandidati osvajaju u gradskom vijeću  devet  mandata a liste čiji su nositelji bili stranačke osobe osvajaju  osam mandata. Analizom rezultata izbora na području Republike Hrvatske, pokazuju se slični trendovi, pa je u narednim izborima bili oni redovni ili izvanredni, za očekivati jače pozicioniranje nezavisnih lista za Gradsko vijeće i nezavisnih kandidata za gradonačelnika, poduprtim glasovima birača koji preferiraju nezavisne kandidate. Prema izvršenim analizama za očekivati je u budućim izborima  i dalje lagani nastavak pada  podrške birača HDZ, a posebno će osjetno pasti podrška MB-365. Da se pad popularnosti i podrške birača strankama  spriječi potrebne su radikalne promjene u organizaciji i vođenju stranke, a posebno u traženju novih  lidera koji će uspjeti pomiriti unutarstranačke frakcije .

U pogledu izbora za gradonačelnika, a prema rezultatima iz prvog kruga, kandidati koji su se u javnosti predstavili kao nezavisni (Panian, Kljajić, Novosel, Šajković)  dobivaju u prvom krugu 3.293 glasa, a kandidati koji su se predstavili kao isključivo stranački ( Budimir (HDZ), Boščić (MB-365)  dobili su 2.418 glasova. Obzirom da je za gradonačelnika u prvom krugu bilo 5.711 valjanih glasačkih listića, prema broju osvojenih glasova nezavisni su ostvarili 57,66 % glasova birača a stranački kandidati 42,34 % glasova birača. Ovakav rezultat u korist nezavisnih kandidata za gradonačelnika koji je ostvaren u Gradu Dugom Selu, nije naglašen  u  rezultatima izbora na području RH. Svakako da ovaj fenomen velike podrške nezavisnim kandidatima u Gradu Dugom Selu treba zabrinuti stranačke čelnike u dugoselskoj  političkoj areni. Očito da sukobi članstva  u strankama koji su prethodili samoj pripremi izbora pa onda i samoj završnici su u mnogome naštetili stranačkim kandidatima . S obzirom da su se sukobi nastavili i po završetku drugog kruga izbora za gradonačelnika i da su zapravo  ti sukobi van kontrole stranačkih rukovodstava,  za očekivati je  daljnje unutrašnje zaoštravanje odnosa u strankama. Kako je statutima stranaka određeno da poslije izbora moraju održati izborne konvencije/skupštine, demokratski i moralno je za očekivati da stranački čelnici, s obzirom na loše rezultate izbora, podnesu neopozive ostavke na svoje funkcije, ali tijelima koja su ih izabrala, a ne tijelima koja su jednako odgovorna za neuspjehe koji su rezultirali lošim rezultatima izbora. Analizom sličnih ranijih slučajeva na području RH, može se zaključiti da stranački kandidati za gradonačelnika , a koji nisu dobili izbore, ne pojavljuju se kao kandidati u narednim izborima, ili ako se pojavljuju onda u pravilu takve izbore izgube.

 

Konstituiranje Gradskog vijeća

Konstituiranje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, zapravo je završni čin višemjesečne političke i folklorne drame. Analizirajući unazad godinu dana nastupe, govore i poruke kandidata koji su bili nositelji  kandidacijski lista ili kandidati za gradonačelnika, vidljiva je vrlo osebujna i  raznovrsna znanstvena fantastika koju su kandidati upotrebljavali da bi dobili naklonost biračkog tijela. Tako na primjer neki od kandidata ne znaju gdje su rođeni, drugi se prikazuju kao izvanredno stručni i sposobni navodeći vođenje projekata u kojima nisu nikad sudjelovali, jedni izmišljaju zvučne nazive radnih mjesta prikazujući se kao voditelji nepostojeći službi u tvrtkama, neki pak se prikazuju kao politički lideri sa iskustvom  u politici, a da u njoj nisu nikad učestvovali, neki dovode i slikaju se sa prvim  ministrom  države i ministrima  iz drugog ešalona kao dokaz podrške svojoj kandidaturi, neki prisustvuju otvaranju stranačkih ustanova  i tako  bi se moglo nabrajati u nedogled.

U kojoj mjeri su kandidati uspjeli uvjeriti biračko tijelo u svoje sposobnosti, moral i stručnost rezultiralo je izborom u prvom krugu za članove Gradsko vijeća  i u drugom krugu izborom gradonačelnika. Sam čin konstituiranja Gradskog vijeća propisan je zakonom, a na temelju zakona Statutom  i Poslovnikom o radu  Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

No da bi se Gradsko vijeće konstituiralo u situaciji kada postoje očito dva suprotstavljena interesna bloka s tijesnom razlikom u glasovima, prethodili su  razgovori, konzultacije, dogovori, obečanja, sporazumi, prijetnje, zapošljavanja, sudski procesi, prisluškivanja i izviđanja protivnika, a možda i po koja ljubavna poruka, bilo je to sve kao dio folklora koji je obilježio završni čin drame.

A završni čin drame započinje u 22,00 sata u noći dan prije konstituiranja Gradskog vijeća. Naime, te noći u 22,00 sata sastavljen/usklađen  je konačni  prijedlog kandidata za predsjednika, potpredsjednika i članove odbora, a koji je izrađen u pisanom obliku i potvrđen  potpisom devet vijećnika. (Siniša Kljajić, Ivana Krišto, Renata Jelečki, Zvonko Novosel-Dolnjak, Stjepan Štefinovec, Ivan Šajković, Kruno Blažinović, Vedrana Dragičević-Borovec, Sunčana Žuteković ). Iz dostupnih izvora se saznaje da su nakon 22,00 sata započeli novi razgovori, obećanja  i  na kraju pristupanje vijećnika Ivana Šajkovića  bloku stranaka HDZ i MB-365 čime je taj blok pridobio deveti glas te teoretski i praktično mogao konstituirati Gradsko vijeće prema svojim željama i potrebama. Koji su razlozi natjerali vijećnika Ivana Šajkovića da u noći od 22,00 sata pa do 13,00 sati narednog dana promjeni svoj  dati i potpisani stav i ide u davanje   podrške drugoj političkoj opciji, prepuštam da istraže  čitateljima Kronike  i da ga analiziraju i daju svoj prosudbu. Svakako se očekuje da se o ovom slučaju oglasi i metkovićanska centrala MOSTA, pa će biti jasnije da li Petrov i Grmoja  izjednačuju ovaj čin sa Saucha nedavnim slučajem iz Sabora RH, ili će retoriku promijeniti i stati u obranu svojeg pulena Ivana Šajkovića.

Tijek same konstituirajuće sjednice  obilježen je u dva navrata povredom Poslovnika o radu Gradskog vijeća. U prvom slučaju radilo se o nedovoljnom broju potpisa prijedloga za kandidate  od strane grupe HDZ, MB-365 i Ivan Šajković. Naime, Poslovnik o radu Gradskog vijeća  u svom članku 14. određuje  da prijedlog kandidata mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom   najmanje 1/3 vijećnika, obzirom da je vijećnik Ivan Šajković svoj potpis stavio na dva prijedloga, a što je protivno članku 14. stavak 6.  Poslovnika o radu Gradskog vijeća , prijedlog grupe HDZ, MB-365 i Ivan Šajković  nema dovoljno potpisa, jer  je potpis Ivana Šajkovića  nevažeći. Unatoč takve činjenice, s obzirom da se potpis Ivana Šajkovića ne može računati kao pravovaljan, jer se pojavljuje u dva prijedloga podrške, nije odbačen,  a čime je izvršena povreda Poslovnika o radu Gradskog vijeća.

Drugi slučaj povrede Poslovnika o radu Gradskog vijeća  dogodio se prilikom izbora za predsjednika i podpredsjednika Gradskog vijeća, kada izbor nije izvršen u skladu članka 15. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća. Naime, glasovanje je izvršeno samo za prijedlog jednog kandidata i na osnovu prijedloga jedne grupe vijećnika, dok  o prijedlogu  druge grupe vijećnika nije se uopće glasovalo. Na taj način izvršena je povreda Poslovnika o radu Gradskog vijeća, koji u  članku 15.  utvrđuje: „ Izbor predsjednika i podpredsjednika Gradskog  vijeća obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.“

Ovaj propust učinjen kod konstituiranja samog Gradskog vijeća je vrlo uznemiravajući i pokazuje nedosljednost, bahatost i isključivost, a koja će se vjerojatno nastaviti i u daljnjem radu samog vijeća. Svakako da bi gradonačelnik kao odgovorna osoba za primjenu zakona, Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća, trebao zatražiti mišljenje vezano na propuste u konstituiranju Gradskog vijeća, i o tome na primjeren i zakonom predviđen  način izvijestiti župana i Ministarstvo uprave.

 

 

Mogući politički raspleti

U ovako neizvjesnoj političkoj kombinaciji da gradonačelnik ima jaku i močnu političku poziciju iz zakona, ali slabu ili nikakvu političku zaleđinu u Gradskom vijeću, može dovesti do različitih  konfliktnih situacija ali i očekivani rasplet na više mogućih načina.

Naime, gradonačelnik može sklopiti pakt sa većinskom grupacijom u Gradskom vijeću i time si osigurati privremeno mirno i stabilno funkcioniranje. Ono može potrajati do kraja ove godine ili više vjerojatno do kraja 2018.g. Većinska grupacija u Gradskom vijeću mora dobro ocijeniti kada želi rušiti gradonačelnika, a to može učiniti prilikom utvrđivanja i prihvaćanja proračuna Grada. Svakako za rušenje gradonačelnika i iniciranje novih izbora HDZ i MB-365 trebaju revitalizirati unutrašnje stranačke odnose i ponuditi nove stranačke lidere.

Drug,a ali ne manja moguća opcija, je da se razočarani pojedinci neizvršavanjem ponuda od strane stranačkih čelnika, povuku iz postojećeg bloka i idu formirat novu većinu u Gradskom vijeću.

Treća opcija je da se vijećnik Ivan Šajković , po realizaciji dobivenih obećanja zahvali na dužnosti i na njegovo mjesto dolazi druga osoba s njegove liste. Prihvatljivost druge osobe  u postojeću stvorenu vladajuću koaliciju u mnogoćemu može za HDZ ali i za MB-365  biti vrlo sporno i neugodno. Predviđam da sa drugom osobom s liste MOSTA, realnije je za očekivati stvaranje nove većine u Gradskom vijeću.

Četvrta moguća opcija je da MB-365 izađe iz postojeće vladajuće većine u Gradskom vijeću i uvjetno se prikloni gradonačelniku i stvori novu vladajuću većinu. Svakako, ovakva opcija je vezana na nove unutarstranačke izbore u Gradskoj organizaciji MB-365, funkcioniranje stvorene većine u Županijskoj skupštini kao i rezultata formiranje većine u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.  Gradskoj organizaciji  MB-365  je nužno poslati poruku da se pristupa preobražaju i novom pristupu u vođenju stranke  jer u protivnom stranka će u Dugom Selu polako nestajati s političke scene.

Peta kombinacija raspleta je da većina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik početkom 2018.g. podnesu ostavke i time isprovociraju nove prijevremene izbore. Prema analizama ovakav rasplet najteže bi pao HDZ-u, jer se u tako kratkom vremenu nema mogućnosti konsolidirati i oporaviti od traumatičnih situacija koje su doživjeli u prošlim izborima. Svakako da im je najveći problem kako iznjedriti novog lidera i njemu dati jedinstvenu stranačku podršku, u proturječnim stranačkim odnosima.

Bilo koja od ovih opcija se desi ili možda neka druga, a koja bi išla za raspisivanjem novih izbora osjetiti će se u funkcioniranju Grada Dugo Selo. Izbori sami za sebe jesu demokratski čin ali kao i za provođenje svake demokracije treba osigurati novac, a to je novac poreznih obveznika.

Siguran sam da će doći do prijevremeni izbora. Kada bi bili već u tijeku ove godine vjerujem u pobjedu sadašnjeg gradonačelnika i grupacije koju će stvoriti oko sebe. Ako su izbori pod konac 2018.g. za očekivati je grupiranje nestranačkih kandidata i pri tome dobivanje funkcije gradonačelnika i većine članova Gradskog vijeća.