„Ovamo sa ženskim pravom glasa. Ženama koje kao radnice, majke i građanke ispunjavaju svoju dužnost, koje svoje namete moraju plaćati kako državi tako i općini, nijekana su puna građanska prava zbog predrasuda i reakcionarnih stavova. Borba za ovo prirodno pravo čovjeka mora biti nepokolebljiva, čvrsta volja svake žene, svake radnice. Tu ne smije biti ni odmora ni počinka“.

Citat je ovo dijela plakata za Međunarodni dan žena 8. ožujka 1914. godine objavljenog u Njemačkoj.

A što se do danas promijenilo?

Tehnologija se naglo razvila, živimo užurbano, iskrivljene su životne vrijednosti, a gdje smo MI „zapele“?

Ako imamo sreće pa imamo radno mjesto, podzastupljene smo na rukovodećim pozicijama, manje plaćene za jednaki rad nego naše kolege, manje zastupljene u politici, sportu, na fakultetima.

U „najljepšem stanju“, kada nosimo novi život kažnjene smo sa smanjenjem plaće, a navodno promiču porast nataliteta. Žrtve smo nasilja od strane bliskih osoba.

          A mi ne tražimo ništa više, samo da budemo jednake i ravnopravne sa svojim kolegama, braćom, partnerima, muževima, očevima.

          Žene, djevojke, osvijestimo svoje vrijednosti i svoja postignuća, više cijenimo sebe, jer samo tako će društvo i okolina početi cijeniti NAS.      

                                                           Gradska organizacija SDP-a Dugo Selo

                                                                Forum žena SDP-a Dugo Selo

0763 001 0764 001