Proteklih tjedana u OŠ „Rugvica“ stigla je vrijedna donacija koju je škola dobila zahvaljujući Općini Rugvica i načelniku Mati Čičku. Donacija je namijenjena za potrebe GLOBE programa koji se provodi već dvije godine u našoj školi. U programu sudjeluju učenici petih razreda. GLOBE program je znanstveno – obrazovni program i obuhvaća globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša.

Radovi na reciklažnom dvorištu u Rugvicu pred samim su završetkom. Ovih dana postavljeni su kontejneri za otpad, kao i sva ostala pripadajuća oprema, te se još čeka samo uvođenje električne energije, kako bi reciklažno dvorište moglo ići na tehnički pregled.