U nastavku teksta donosimo vam u cjelosti priopćenje za javnost kluba vijećnika HSS Rugvica.

Poštovani prijatelji!

Nakon ljetne stanke imamo zadatak da Vas obavijestimo o političkim događanjima u našoj Općini. Redovito ćemo ažurirati ovu stranicu s novostima koje se tiču svih građana Općine Rugvica kao i naše OPORBENO mišljenje. Prije ove 2. sjednice održana je konstituirajuća sjednica sa sastavom od 9 vijećnika HDZ-a, 3 vijećnika MB 365 i 3 vijećnika HSS-a. Na istoj sjednici izabrani su Predsjednica vijeća i dva zamjenika, kao i Odbori u koje su uglavnom izabrani hdz-ovci s iznimkom Roberta Kostića iz BM 365 koji je izabran u Odbor za financije i proračun i Danijel Šošić također iz BM 365 koji je izabran u Odbor za manifestacije i dodjelu priznanja. Indikativno je da u Vijeće nije ušla Đurđa Artić, bivša predsjednica vijeća koja je na izborima 2015.g. donijela prevagu na stranu HDZ-a, prešavši iz SDP-a s položaja predsjednice stranke u HDZ . Donesene su i odluke o visini naknada predsjednice vijeća (Ana Munić) i zamjenika, te je u početku predloženo da predsjednica ima naknadu od 1000 kn a oba zamjenika (Stipo Rašić i Stipo Rajić) po 750 kn. Odmah je uočeno da je došlo do promjena u naknadama jer u bivšem sazivu je samo predsjednica vijeća dobivala 2500 kn, što je prokomentirano od strane vladajućih da su sad u vijeću njihovi ljudi za koje nemaju potrebe plaćati veće naknade kao za prebjeglu bivšu predsjednicu, ali su ipak "prepoznali malu grešku" i novoj predsjednici povećali naknadu na 1500 kn. Također je uvedena naknada za zamjenika načelnika koje do sada nije bilo a koja iznosi cca 85% trenutne načelničke plače. I još jedna interesantna stvar, osnovano je Rugvičko komunalno poduzeće "RUKOM" u čija su tijela upravljanja izabrani sve redom hdz-ovci na što smo kao oporba imali primjedbe. Također smo imali primjedbe na financijsku opravdanost osnivanja poduzeća, jer se usluge danas mogu jeftinije naći putem TRANSPARENTNIH JAVNIH NATJEČAJA za koje bivša i sadašnja vlast ne mari jer sada imaju dva vijećnika koja rade za Općinu putem pozivnih natječaja koje netransparentno provodi načelnik i s kojima Vijeće nije upoznato.

Dana 6.9.2017. održana je 3. sjednica Vijeća.

Od interesantnijih stvari koje su bile na dnevnom redu ćemo prokomentirati.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi poraznu činjenicu da se ukupni proračun "napunio" samo s cca 21% što vladajuće nije omela da isti povećaju do kraja godine za još 1,5% ili 370.000,00 kn ali s drastičnim rezovima u pojedinim stavkama na koje smo stavili primjedbe, ali bez ikakvog sluha većina je donijela odluku o proračunu takvom kakav je predložen.

Najinteresantnije izmjene su:

-2.500.000 kn predviđenih za nogostupe više ne postoji jer vladajućima oni ne trebaju ionako se voze o trošku Općine Rugvica, tu smo tražili da bar jedan dio ostane za frekventne lokacije, međutim ništa.

-PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA NOVOROĐENE SMANJENA ZA 33%

-naknade troškova zaposlenima povećane su za 18,5%

-za administrativno i stručno osoblje povećana je stavka za 292.000 kn ili 10,53%

-naknade za troškove zaposlenih povećane su za 25.000 kn ili 23,81%

-Vatrogasna zajednica je dobila povećanje sredstava za 60.000 kn umjesto obećanih 160.000 kn

-Župnim uredima se smanjuje dotacija za 37,50% ili s 80.000 na 50.000 kn

-sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca se povećava s 1.053.000 kn na 1.306.000 kn ili za 23,67%

-za Sportsku zajednicu se izdvaja 21,71% više tj. povećava se iznos sa 875.000 na 1.065.000 kn

- za sanaciju stare škole u Nartu skida se iznos s 500.000 na 0,00 kn kao i predviđena obnova stare škole u Rugvici isto s iznosom od predviđenih 500.000 na 0,00 kn

-predviđena sredstva od 1.000.000 kn za Dom zdravlja u Nartu se ukidaju - 0,00 kn

-i smanjenje sredstava za dogradnju javne rasvjete za 26%

- cijeli iznos namijenjen za otkup parcele za proširenje groblja u Nartu reduciran na 0,00 kn

- kompletan iznos od 100.000 kn koji je bio predviđen za uređenje oba igrališta u Čistoj Mlaki i Trsteniku potrošen je samo na igralište u Čistoj Mlaki... Trsteniku 0,00 kn

-za reciklažno dvorište predviđeno povećanje sredstava s 1.000.000 na 3.000.000 kn

-za prometnice u Gospodarskoj zoni povećana sredstva s 1.000.000 na 3.000.000 kn

 -Poštanski ured u Oborovu se sufinancira s 106.000 kn godišnje

-Odbija se zahtjev Designer Outlet Centra za kompenzacijom komunalne naknade za izvedene radove na Južnoj cesti u iznosu od 3,5 mil kn - ova odluka je dvosjekli mač, moguća je tužba od strane istih, a opet 3,5 mil kn je velik prihod za Općinu

-bit će raspisan natječaj za prodaju parcele u općinskoj gospodarskoj zoni

                                                                                                                                 Klub vijećnika HSS Rugvica