Početkom šeste sjednice Vijeća predsjednica Ana Munić, pozvala je vijećnike na minutu šutnje za počast generalu Slobodanu Praljku, koji je preminuo nakon izricanja presude u Haagu.

 

Općinski vijećnici postavljali su niz pitanja općinskom vodstvu. Emila Majstorovića (HDZ) zanimalo je hoće li moguće izdvajanje ZET-a iz Zagrebačkog holdinga otežati obećano uvođenje tog prijevoznika za područje Općine Rugvica. Naglašavajući nezadovoljstvo sadašnjim prijevoznikom Čazmatransom načelnik Mato Čičak najavljuje sve moguće aktivnosti za promjenu nezadovoljavajućeg prijevoznika na rugvičkom području.

Na primjedbu Marka Peteka (HSS) zbog neobjavljenih zapisnika sa sjednica Vijeća i javnih natječaja, opovrgnuta je ta tvrdnja s potvrdom kako je sve objavljeno sukladno propisima. Na pitanje HSS-ovih vijećnika o završetku uređenja prostora za dječji vrtić u Nartu, načelnik Čičak očitovao je nezadovoljstvo izvođačem radova koji je trebao završiti uređenje do 1. rujna ove godine. U ovom je slučaju javna nabava bila loša, ocijenio je Čičak, jer se pokazalo kako najpovoljnija ponuda nije najbolje rješenje. Nadaju se skorom završetku prostora za vrtić u Nartu, a razmišlja se i o drugim prostorima za tu namjenu kao što je potkrovlje Osnovne škole.

Vijećnik Vojković zamjerio je što se javna nabava ne provodi za više radova napominjući kako priprema dokumentacije treba biti kvalitetnija uz korištenje svih mogućih instrumenata koji obvezuju izvođače radova na poštivanje ugovorenih obveza. U odgovoru je potvrđeno kako se nabava provodi sukladno zakonskim propisima, tako nije postojala obveza za postupak javne nabave radova za uređenje trga ispred općinskog sjedišta.

 

Rasprave o komunalnim temama

Vijećnici su većinom glasova prihvatili ugovor o prijenosu prava vlasništva suvlasničkog dijela nekretnine. Riječ je o zemljištu koje je u suvlasništvu Općine, a na kojem je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Sukladno propisima time je pravo vlasništva preneseno Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije kao javno dobro u javnoj uporabi, radi dobivanja uporabne dozvole. To je odlučeno većinom glasova, uz protivljenje jednog i suzdržanost dvaju vijećnika HSS-a.

 

Istim omjerom prihvaćena je odluka o izboru ponuditelja „JIK KAJBA“- obrta za graditeljstvo i prijevoz iz Dugog Sela, kojem je povjereno čišćenje snijega i drugi poslovi zimske službe za nerazvrstane ceste, ulice, nogostupe i javno prometne površine. Oporbeni vijećnik Vojković prigovorio je zašto ovaj posao nije ponuđen niti jednom izvršitelju s područja općine Rugvica.

Na sličan način izglasana je i odluka o izmjeni, odnosno povećanju komunalne naknade. Po novoj odluci razlikuju se koeficijenti za poslovni prostor koji služi za proizvodnu djelatnost, koji je niži u odnosu na koeficijent namjene za ostale poslovne djelatnosti.

Sve kuće i stanovi plaćat će komunalnu naknadu od 0,24 kn po četvornom metru. Poslovni objekti u toj zoni, umjesto dosadašnjih 0,37 kn plaćat će 0,43 kn ili 0,6 kn po metru četvornom ovisno o tome je li riječ o proizvodnoj djelatnosti ili ostalim djelatnostima.

U II. zoni isključivo su poslovni objekti koji će umjesto dosadašnjih 0,67 kn plaćati 0,64 kn ili 0,9 kn po četvornom metru, ovisno vrsti djelatnosti, proizvodnoj ili nekoj drugoj.

U I. zoni poslovni subjekti umjesto dosadašnjih 0,93 kn plaćat će 2,16 ili 3,00 kn po kvadratu, ovisno o vrsti djelatnosti.

Kako bi se ova odluke primjenjivala, predloženo je ukidanje poticajnih mjera za razvoj poduzetništva. Tim se mjerama „smanjivala „ komunalna naknada poduzetnicima ukoliko su zapošljavali žitelje s područja općine.

Budući je nezaposlenost unatrag dvije godine smanjena s 586 na 311 nezaposlenih, a ova bi mjera mogla ugroziti provedbu odluke o komunalnoj naknadi, ovakav oblik poticaja neće se primjenjivati. To nije naišlo na odobravanje sviju vijećnika, no nakon obrazloženja o potrebi ulaganja u komunalnu infrastrukturu iz sredstava od komunalne naknade, većina vijećnika izglasala je predloženu Odluku.

U završnici sjednice vijećnici su upoznati s planom rekonstrukcije i dogradnje kapaciteta tvrtke Pa-vita d.o.o. u cilju unapređenja proizvodnje i zaštite okoliša, o čemu se nije odlučivalo na ovoj sjednici.

NK

 

VR1.jpg VR2.jpg VR3.jpg