Općina Rugvica potpisala je 19. rujna s tvrtkom Geotehnika d.o.o. sa sjedištem u Selcu, a pogonom u Rugvici  ugovor o građenju reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica. Vrijednost ugovora iznosi 2.689.812,38 kn bez PDV-a, odnosno 3.362.265,48 kn uključujući PDV. Rok izvođenja radova je 99 kalendarskih dana.

Moderno reciklažno dvorište prostirat će se na površini od 3828 m2. Cijeli projekt  reciklažnog dvorišta sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezije, temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Općine Rugvica, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 21.02.2018.g. u iznosu od 2.514.697,86 kn.