U ponedjeljak, 29. listopada nakon višegodišnje stanke provedena je izvanredna akcija darivanja krvi na području općine Rugvica, točnije u Društvenom domu u Rugvici. Akcija je protekla uredno i završila sa zadovoljavajućim rezultatima – na akciju se odazvalo 34 darovatelja, dok je krv moglo dati njih 26.

Važno je ipak napomenuti da je prvi put krv došlo dati 7 novih, mladih darovatelja, što pokazuje da dodatnih kapaciteta u ljudstvu ima. Nadamo se da će se organiziranje akcija na području naših općina reaktivirati, što najviše ovisi o Zavodu za transfuzijsku medicinu Zagreb i njihovim organizacijskim mogućnostima i potrebama za krvlju. Do kraja godine Crveni križ Dugo Selo planira još dvije redovne akcije, od kojih će prva biti 26. studenog.

G.K.

CK_Darivanje_krvi_u_Rugvici_1.jpg CK_Darivanje_krvi_u_Rugvici_2.jpg CK_Darivanje_krvi_u_Rugvici_3.jpg CK_Darivanje_krvi_u_Rugvici_4.jpg