U tijeku su šeste izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rugvica, donesenog još 2005. godine, a provode se temeljem odluke Općinskoga vijeća. Analiza mogućnosti proširenja i smanjenja građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja temeljem pristiglih zahtjeva, značajni su razlozi za izmjene Plana.

„Rijeka Sava zajedno sa svojom poplavnom nizinom čini jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji. Donosi nam velike količine vode kojima se opskrbljuju okolna polja te podzemni spremnici vode koji su bitni za vodoopskrbu ljudi. Sava kod Hrušćice je najprirodniji dio rijeke Save u cijeloj Hrvatskoj i to je zadnji dio na kojem još nalazimo obilje riječnih otoka i sprudova, ali i strmih obala. 

Zanima li Vas kakvo je stanje rijeke Save? Koje su najveće prijetnje rijeci i kako je zaštiti? Znate li da je Sava kod Hrušćice dio Europske ekološke mreže? Po čemu je baš taj dio Save poseban? Što je to uopće Natura 2000? Želite li se i Vi uključiti u projekt praćenja stanja rijeke Save? Znate li koje ptice najviše obitavaju na Savi i po čemu se posebne? Što su to meandri i kako nastaju sprudovi?

Novoizgrađeni Dječji vrtić u Jalševcu Nartskom, koji je u zakupu „Vesele Pandice“, počinje s radom početkom rujna. Uz novi vrtić, zahvaljujući Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ te općinskim sredstvima opremljeno je i vanjsko igralište.

Mnoštvo vjernika i građana općine Rugvica jučer je proslavilo veliki Marijanski blagdan, Veliku Gospu, obilježivši ujedno i Dan Župe Savski Nart čiju organizaciju je, nakon osam godina pauze, ponovno, i to vrlo uspješno, preuzelo Dobrovoljno vatrogasno društvo Savski Nart u suradnji s Udrugom hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata Rugvica.