Suradnička vijeća u svijetu su prepoznata kao jedan od najboljih mehanizama za uključivanje javnosti u rad i upravljanje zaštićenim područjima. Javna ustanova Zeleni prsten u cilju veće uključenosti građana i lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima i očuvanja prirodnih vrijednosti i održivog provođenja gospodarskih aktivnosti unutar istih organizira Suradnička vijeća. 

Općina Rugvica potpisala je 19. rujna s tvrtkom Geotehnika d.o.o. sa sjedištem u Selcu, a pogonom u Rugvici  ugovor o građenju reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica. Vrijednost ugovora iznosi 2.689.812,38 kn bez PDV-a, odnosno 3.362.265,48 kn uključujući PDV. Rok izvođenja radova je 99 kalendarskih dana.