Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić potpisao je s predstavnicima županijskih gradova i općina ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 17,8 milijuna kuna za sufinanciranje realizacije projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu i komunalnoj infrastrukturi.

 

Od spomenutog iznosa Gradu Dugom Selu dodijeljeno je 250.000 kuna za sufinanciranje izgradnje kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici u Velikoj Ostrni te 300.000 kuna za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja desetak nerazvrstanih prometnica i izgradnju vodoopskrbnog sustava, čija ukupna vrijednost iznosi 1,5 milijuna kuna. Ugovore o sufinanciranju sa Županijom potpisao je zamjenik dugoselskog gradonačelnika Nikola Tominac.

Općini Brckovljani dodijeljeno je 200.000 kuna za izgradnju ulične rasvjete u gospodarskoj zoni 3 Božjakovina. A za održavanje poljskih putova Općini Brckovljani dodijeljeno je 100.000 kuna. Ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje potpisao je načelnik Željko Funtek.

Zamjenik načelnika Općine Rugvica Nenad Jakšić sa županom Kožićem potpisao je ugovore o dodjeli sredstava za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u visini 310.000 kuna, što je 12 posto ukupne vrijednosti. Ovoj Općini dodijeljeno je tri puta po 24.000 kuna za energetsku obnovu društvenih domova.

Ovim potporama Županija je dodijelila 10,3 milijuna kuna bespovratno za projekte prometa i komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na svom području. Za projekte ruralnog razvoja – obnovu društvenih domova i nerazvrstanih cesta dodijeljeno je ukupno 5,3 milijuna kuna, a 2,2 milijuna usmjereno je za sufinanciranje projekata u gospodarstvu – poduzetničkim zonama i turizmu.

Prethodnih dana Županija je dodijelila 2,4 milijuna kuna za sufinanciranje tehničke pomoći prilikom prijava na EU natječaje.

U tijeku su mnogi natječaji za dodjelu i sufinanciranje projekata, tako će Županija ove godine osigurati rekordnih 87,5 milijuna potpora – kazao je, između ostaloga župan S. Kožić. NK

F1 F2a F3 f4 F5 F6 f7