Pozivaju se institucije, ustanove kulture, udruge kulture i umjetnosti te samostalni umjetnici da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnih vijeća koja se imenuju u Zagrebačkoj županiji i to za – Kulturno vijeće za kulturno i umjetničko stvaralaštvo te Kulturno vijeće za folklor i tradicijsku kulturu.

Rok za podnošenje prijedloga je do 30. rujna. Prijedlozi se šalju na adresu Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, I.Lučića 2a, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijedlozi kandidata za imenovanje članova Kulturnih vijeća Zagrebačke županije“. Cijeli tekst javnog poziva dostupan je na

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/d2/6c/d26c54a1-e793-4fb3-9a73-75071a7f5aa5/javni_poziv.pdf