vijeće rugva1Općinsko vijeće Općine Rugvica svoju 9. sjednicu održalo je 30.ožujka pod predsjedanjem predsjednice Vijeća Đurđe Artić. Prije početka rada, minutom šutnje odana je počast nedavno preminulom kolegi i prijatelju, predsjedniku dugoselskog Gradskog vijeća Željku Ivaničeku.

 

Aktualna situacija vezana za gubljenje ovlasti Općinskog suda u Dugom Selu što će donijeti dodatne troškove stanovnicima te da li su Rugvica, Brckovljani i Dugo Selo zajedno istupili, zanimalo je vijećnika Darka Hrdana (SDP). Nakon održanog sastanka, sva tri JLS-a zajedno su uputila protestni dopis, poduzeto je sve što se moglo poduzeti, no nažalost to nije urodilo plodom, informirao je načelnik Mato Čičak dodavši kako se sud seli u Novi Zagreb.

Siniša Kušeković (HSS) predložio je da se na sljedeću sjednicu pozovu predstavnici DUKOM-a koji bi rekli nešto više o nastavku gradnje kanalizacijskog sustava te o stanju sekundarne mreže. Na njegovu konstataciju kako DUKOM ima osnove za smanjenje cijene vode, načelnik Čičak je kazao da o tome nije realno govoriti dok postoji dug od 18 milijuna kuna koji može „sjesti“ na općinski proračun. Cijena je u skladu sa zakonom, a smanjivat će se u bliskoj budućnosti čim se saniraju sve nepravilnosti i dug. Tehnički pregled županijske ceste Sop-Hrušćica nije prošao, ići će ponovno, odgovorio je Čičak na drugo vijećnikovo pitanje. Poduzeto je niz radnji, održan je sastanak s dugoselskim gradonačelnikom Velićem i s ravnateljem ŽUC-a, preko UV-a u Županiji pokrenuo je postupak za tužbu vezanu za sva oštećenja koja su nastala na toj prometnici. Moguće je da ŽUC tuži DUKOM, a DUKOM Swietelsky, pojasnio je. Crpna stanica CS 12 je u funkciji, rješavaju se tehničke stvari i 1.06. kanalizacija bi trebala biti puštena u pogon. Nastavak radova na sekundarnoj kanalizacijskoj mreži u Rugvici, po informacijama iz Hrvatskih voda trebao bi početi krajem ove godine, trajati u idućoj, a u 2018. godini bi trebalo sve biti gotovo do Oborovskih Novaka. Glavni vod koji je došao do određenog dijela u Novakima ne može se nadodati. Projekt je sada u II.fazi i ne predviđa produljenje voda nego samo spajanje sekundarne mreže odnosno ulica na priključak kanalizacije. Radi se o par stotina metara, bilo bi šteta da to ne potpadne pod sustav, čulo se od oporbe. Kako je napomenuo Kušeković, postoje planovi izgradnje, vodna naknada za razvoj koja nije ukinuta i namijenjena je za gradnju, raspisan je županijski natječaj za kom. infrastrukturu. Čičak je rekao kako je o glavnom vodu trebalo ranije razmišljati, a ovo nije općinski projekt već JASPERS-ov i prošao je sva ispitivanja. I sekundarna mreža, koja po konzultantima nije bila isplativa, ipak je nadodana nakon općinskih pregovora. Naknada za razvoj je itekako potrebna, bez nje bismo bili u velikim problemima, napomenuo je Čičak. Pomoću nje se, zajedno s Dugim Selom, financira jedan dio sekundarne mreže, vrijednosti 9 mil.kuna. Jedan dio od oko 5 mil.kuna ide iz nje te oko 900.000 kuna što je preostalo iz prethodno skupljenog istog izvora, a ovo ostalo na godišnjoj razini prikupilo bi se oko 650.000 kuna dok ostatak ide iz komunalnog doprinosa, pojasnio je pročelnik JUO-a Ivica Radanović.

Objavit će se natječaj za nasipavanje poljskih puteva dok informaciju da su Hrvatske vode dale suglasnost za proširenje ceste u Prevlaci nema, odgovorio je Čičak Ivici Kuzmecu (HSS). Javna rasvjeta će se kroz 30-40 dana popraviti, iz kriznih situacija naručen je popravak lampi koje ne rade i uskoro će ići novi natječaj. Sve je spremno i za natječaj za asfaltiranje ulica, sudjelovali su zaposlenici općine koji su izašli na teren vezano za plan, odgovoreno je Anti Tokiću (HSS). Mladenu Čvorigu (HSS) rečeno je kako će se poslati dopis Hrvatskim vodama zbog neočišćenog kanala kod rotora Ježevo, a većina udarnih rupa u Ježevu te Posavskoj ulici u Črncu su već sanirane. Na pitanje Ivice Hajteka (HSS) o hidrantskoj mreži, Čičak je kazao kako bi bilo dobro da se VZO sastane, a on će uputiti dopis DVD-ovima da izvide svoju mrežu i nepravilnosti te to poslati DUKOM-u da dostave pozicije. Spomenuti su u posljednje vrijeme česti požari, ovo bi trebalo olakšati rad vatrogascima.

Prijedlog Stipe Rašića (HDZ) da se u starom Domu u Jalševcu Nartskom (koji ima građevinsku dozvolu i priključke) napravi ambulanta, ocijenjen je dobrim. Treba vidjeti da li je to tehnički izvedivo, a pametno je planirati jedan centar u tom naselju, moguće je i da se stari Dom sruši. Što se tiče Tokićevog prijedloga o ambulanti u novom Domu, to se pokušalo, ali nije išlo. Što se pak tiče vrtića da se išlo graditi novi, sa sredstvima povučenim iz EU fondova, taj bi vrtić morao biti općinski i trošak ne bi bio oko 1,2 milijun kuna godišnje ovisno o broju djece već bi koštao oko 3 do 4. mil.kuna. Neizvedivo je da vrtić bude u staroj školi, trošak bi bio oko 7 do 9 milijuna kuna, ovako ćemo s milijun imati smješteno stotinjak djece i riješiti sve naše probleme vezane za vrtić, objasnio je načelnik. Krajnji cilj je 200 kuna jeftinija mjesečna naknada roditeljima, a općina će ostati u svojim okvirima davanja za tu namjenu. S time se nije složio Kušeković koji smatra da je nepotrebni trošak graditi nešto za što nema interesa, misli da vrtić u novom Domu nije dobro rješenje jer sadašnji pokriva sve potrebe, nema neupisane djece, novi se može izgraditi i preko EU fondova. Veći problem je ambulanta, a općina sufinancira smještaj djece u vrtićima. Sada je za prenamjenu i dogradnju vrtića namijenjeno milijun kuna, dodao je te zatražio tematsku sjednicu na kojoj bi se iznijela analiza što će se time dobiti, a što izgubiti. Čičak je odgovorio kako je to dobro rješenje za djecu, kako je njegov cilj da sve funkcionira i da se olakša na korist roditelja. Dom je stavljen u funkciju prije tri godine, prazan je, a troškovi održavanja iznose 70.000 kuna, rečeno je Marijanu Matijeviću (HDZ). Strateški razvojni plan je napravljen, za 15 dana će se sastati odbor, a i plan nabave je gotov, odgovoreno je na dodatna Kušekovićeva pitanja.

Vijećnici su na ovoj sjednici prihvatili ispravljenu odluku o II.izmjenama i dopunama Odluke o izradi UPU-a sportsko-rekreacijske zone Trstenik i Siromaja. Ta je odluka donijeta na prošloj sjednici, a unijeti su ispravci zbog tehničke pogreške, pojasnila je rukovoditeljica odsjeka za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Slavica Kalaica. Donijeta je odluka o izradi I.izmjena i dopuna DPU proširenja groblja Jalševec Nartski. Plan je donesen 2009. godine, a razlozi ID plana su izmjena granice obuhvata plana kako bi se uskladila s granicom groblja koja je utvrđena PPU-om Općine; izmjena razmještaja ukopnih parcela i dimenzioniranje grobnih redova, mjesta i staza u poljima 2,3,4; planiranje novog polja u skladu s granicom namjene određene PP-om Općine. Prihvaćeno je izvješće načelnika o izvršenju plana gospodarenja otpadom. Kako stoji u zaključku uspostavljeni sustav zadovoljava potrebe stanovništva, a općina će i dalje raditi na njegovom unaprjeđenju. Sjednici su prisustvovali i predstavnici koncesionara Eko-Flor d.o.o. koji su objasnili kako je broj korisnika u 2015. godini iznosio 1742 te je manji u odnosu na 2014. godinu (1816), a razlika je nastala zbog iseljavanja osoba koje tada odjavljuju ovu uslugu. Korisnici se evidentiraju na terenu i po prijavi, rečeno je vijećnicima. Kontaktirat će tvrtku koja je zadužena za kontejnere za tekstil, a koji su u lošem stanju. Smeće iz kanti na autobusnim stanicama ovise o načinu pražnjenja, potrebne su vrećice. Upozoreni su na vraćanje kanti uz rub asfalta u Ježevu gdje su ulice uske, a odlaganje ambalaže pesticida organizirat će se s CIAK-om. Jednoglasno i bez rasprave je prihvaćeno izvješće o radu Općinskog vijeća. Tijekom 2015. godine održano je 7 sjednica s 97 točaka dnevnog reda, stoji u izvješću. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu prihvaćeno je većinom glasova. Ukupno je bilo planirano 8,5 milijuna kuna, a izvršeno je 6,6 milijuna kuna. Prihvaćeno je i izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o davanju stanova u vlasništvu općine u najam, a u kojoj su propisani pravni okviri odnosno uvjeti i mjerila za dodjelu. Donesena je odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine. Od sljedeće godine Općina će morati raspisati natječaj za koncesije za te poslove, a u ovoj godini to će raditi Zagrebačka županija koja je do sada bila jedina ovlaštena. Na kraju sjednice, Hrdan je pozvao vijećnike na spomen obilježje u Oborovo gdje će se u subotu, 2.travnja, obilježiti 72. obljetnica Oborovske bitke.

amš

 

vijeće rugva1 vijeće rugva2