Na jednoj od najpovoljnijih lokacija za uzgajanje vinove loze na našem području – Štakorovečkom bregu, gdje se vinova loza gaji još od pamtivijeka, u posljednjih desetak godina nije bilo sadnje mladog vinograda. Štoviše, zbog dolaska američkog cvrčka koji posljednjih godina pustoši vinograde, češće se u vinogradima mogla vidjeti sjekira s kojom su sječeni stari nasadi, nego „štihača“ i lopata ne bi li se zasadili novi nasadi.

Već tradicionalno na uskršnju jutro u Lupoglavu je upaljena Vuzmica. Vuzmice ili uskrsni krijesovi prastari je narodni običaj kojim se najavljuje Uskrs, a koji je ukorijenjen i u Lupoglavu.