________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravo na sufinanciranje 50 % cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Brckovljani (fiksni dio cijene) imaju:

 

  1. Kućanstvo s jednim članom sa prebivalištem na području Općine Brckovljani i prihod člana kućanstva iznosi do 265,44 EUR mjesečno
  2. Kućanstvo s više članova, svi članovi kućanstva stariji su od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na toj adresi na području Općine Brckovljani i prihodi po članu kućanstva iznose do 265,44 EUR mjesečno.

Za ostvarivanje navedenog prava moraju se javiti u Općinu Brckovljani i ispuniti zahtjev za sufinanciranje te priložiti potrebnu dokumentaciju:

  1. Zahtjev za sufinanciranje,
  2. Dokaz o visini prihoda;

-potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec

-Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sve članove kućanstva,

-Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe

  1. Preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
  2. Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva od Ministarstva financija, Porezne uprave
  3. Po potrebi ostale dokaze

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI SVAKI RADNI DAN

OD 08.00-12.00 SATI DO 15. VELJAČE 2023. GODINE

ZAHTJEV