________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije krenula je u obnovu ŽC 30334 od Templarske ulice u Brckovljanima prema Lukarišću u duljini od 2,5 kilometra.

Za vrijeme trajanja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Predviđeno trajanje radova je 20 dana.