Martin Bogdan rođen je 1583. u Savskom Nartu, danas općina Rugvica, u siromašnoj obitelji.

Od 1603. studira filozofiju u Grazu. God. 1610. imenovan je zagrebačkim kanonikom. Nakon doktorata iz filozofije i teologije u Bologni je studirao kanonsko pravo, a u istom gradu 1616. postaje rektor hrvatskog zavoda.

Nakon 4 godine postaje čazmanski arhiđakon, zatim 1629. katedralni, a 1638. zagrebački prepošt. Još se 1623. spominje se kao prefekt zagrebačkog sjemeništa. God. 1643. imenovan je zagrebačkim biskupom te posvećen u prosincu iste godine. God. 1644. obnovljena je stolna crkva oštećena nakon požara 1624. No, već u ožujku 1645. ponovno je u požaru stradala stolna crkva zajedno s kanoničkim kurijama i pola Gradeca. U studenom 1646. urušio se strop crkve zbog prokišnjavanja. Brigom biskupa obnova je ipak privedena kraju, podignut je kor na koji su smještene orgulje, a obnovljena je i biskupska palača. Umro je 11. prosinca 1647. u Zagrebu.