________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nina Pjevac je rođena 14. rujna 1962. godine u Zagrebu. Završava Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu 1981., zatim je studirala na Arhitektonskom fakultetu te na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Do 1996. živi i radi u Dugom Selu kada se seli u Nizozemsku gdje živi do svoje smrti. Pohađala je tečaj nakita i prostornog oblikovanja u metalu i plastici na Institutu Peter Breughel u Veghelu. Od 2002. bila je član Profesionalnog udruženja nizozemskih dizajnera i pripadala je grupi Dame nakita Instituta Peter Breughel. Početak njezinog djelovanja obilježilo je oslikavanje svile sudjelujući s tim radovima na mnogim izložbama. U Nizozemskoj se više bavila izradom modernog nakita od plastike kombinirajući s metalom i staklom. Sudjelovala je na brojnim izložbama u Nizozemskoj, Hrvatskoj te u Parizu (2004.) i Saudijskoj Arabiji (2007.). U Dugom Selu je izlagala 1994. (Gradska knjižnica Dugo Selo), 1996. (Pučko učilište Dugo Selo) itd. U prosincu 2016. u Gradskoj knjižnici Dugo Selo održana je posthumna izložba slika na svili, nakita te uporabnih predmeta. Umrla je u nizozemskom gradu Boxtelu 25. rujna 2016. godine.