________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Silvije Arko rođen je 12. listopada 1933. u Križevcima. Otac mu je bio odvjetnik i književnik Ivan Arko. Osnovnu školu je završio u Dugom Selu 1943. U Zagrebu je završio gimnaziju, a pravo diplomirao 1958. Radio je u odvjetničkom uredu svoga oca u Dugom Selu, a kasnije otvara samostalni ured u Zagrebu. God. 1952. učlanjuje se u Lovačko društvo u Dugom Selu čiji je predsjednik bio više mandata.

Bio je član Upravnog odbora Lovačkog društva za gajenje lova i ribarstva u Zagrebu, a zatim i predsjednik Lovačkog saveza Hrvatske. Dobio je više lovačkih odličja, a među njima i Zlatni orden Lovačkog saveza Jugoslavije. Posebno je vrijedna zbirka trofeja u njegovoj lovačkoj kući u Prozorju. Još kao gimnazijalac počeo je pisati pjesme, a novele s lovačkom tematikom objavljivao je u Lovačkom vjesniku počevši od 1954. Novele su zajedno s dijelom rukopisne ostavštine prikupljene i objavljene u knjizi Lovački dnevnik (Dugo Selo, 2011.). Umro je u Zagrebu 19. ožujka 2007. godine.