________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eduard Bambić rođen je u Dugom Selu 21. rujna 1921. godine.

Zanatsku školu za električara završava u Zagrebu. Aktivan je nogometaš – golman i član DŠK od 1935. NK „Jedinstva“ do 1959. Sudionik je antifašističkog pokreta i kao pripadnik Zagrebačkog partizanskog odreda sudionik Oborovske bitke kad je teško ranjen, zarobljen i prebačen u bolnicu na liječenje. Nakon rata nastavlja raditi u dugoselskom komunalnom poduzeću, kasnije u Građevinskom poduzeću „Radnik“. Početkom pedesetih godina prošlog stoljeća otvara prvu samostalnu električarsku radionicu i nastavlja radove na elektrifikaciji te na izradi električnih instalacija u objektima svih vrsta gradnji. Pomaže na izgradnji Zadružnog (društvenog) doma, danas dvorana „Preporoda“, obnovi odmarališta u Velom Lošinju i dr. Umro je u Dugo Selo 3. listopada 1981.