Stjepan Kovačić rođen je 25. srpnja 1902. godine u Srijemu, u selu Bapska.

Osnovnu školu polazio je u Bapskoj, zatim Kraljevsku gimnaziju u Osijeku gdje na Kraljevskoj učiteljskoj školi 1926. polaže učiteljski ispit. Učiteljevao je kratko u Ilači, Sotinu, Lovasu, Marincima, a od 1927. radi u Čakovcima kod Vukovara.

God. 1939. premješten je u Čabar da bi od 1941. do mirovine bio zaposlen u školi u Lupoglavu. Bio je vrlo vješt orguljaš, a tijekom 1940-tih prikupio je mnoštvo crkvenih pjesama. Rukopis se čuva u Franjevačkom samostanu u Kloštar-Ivaniću. God. 2014. Njegova zbirka crkvenih pjesama objavljena je u Dugom Selu pod naslovom Kantual. Umro je u Lupoglavu 26. studenog 1975. godine.