Ivan Richter rođen je 25. studenog 1900. u Brckovljanima. Sin je učitelja Ivana Richtera koji je radio u školi u Brckovljanima. Završava Pedagošku školu, a kao nastavnik matematike radi u Štrigovi u Međimurju i Zagrebu.

Od rane mladosti bavi se uzgojem i školovanjem pasa. God. 1948. jedan je od osnivača Kinološkog udruženja Hrvatske (danas Hrvatski kinološki savez) i postaje međunarodni kinološki sudac. Specijalizira se za uzgoj i školovanje lovačkih pasa. God. 1976. izlazi njegova knjiga Lovački psi: uzgoj i školovanje koja doživljava 2 izdanja. Napisao je više članaka za stručne časopise (Moj pas i dr.). Jedna njegova brošura izlazi na engleskom jeziku u Londonu. Jedan je od naših prvih kinologa koji se bavio psihologijom pasa. Bio je stručni sudac na prvoj izložbi pasa Kinološkog društva Dugo Selo održanoj u studenom 1976. Umro je u Zagrebu 11. srpnja 1981. godine.