________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdenko Vitasović rođen je 21. studenog 1921. u Zagrebu. U Zagrebu je završio gimnaziju, a zatim diplomirao (1945.) te doktorirao (1956.) na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu.

Nakon Drugog svjetskog rata bio je savezni inspektor za poljoprivredu te savjetnik u veleposlanstvu u Albaniji. Od povratka u Zagreb 1948. posebno se bavi selekcijom bilja. God. 1961.-74. direktor je Bc-instituta čijom je zaslugom preseljen u Rugvicu. God. 1969. zasniva i Pilot-farmu u Rugvici. God. 1972. utemeljio je poslovnu jedinicu za otkup i doradbu sjemena u Vodnjanu. Posebno se posvetio selekciji kukuruza za najpoznatije svjetske proizvođače. Umro je u Medulinu 28. rujna 1998. godine u Medulinu.