________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erwin Rossler je rođen 20. kolovoza 1876. u Kyjovu u Moravskoj. Studij prirodnih znanosti završio je u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1900. Radio je kao profesor u Zagrebu (1900.–08). Od 1904. bio je docent za ornitologiju na Filozofskom fakultetu.

Kao voditelj Ihtiološke sekcije Hrvatskog prirodoslovnog društva vršio je pokuse s uzgojem šarana na ribnjacima Zemaljskog dobra Božjakovina 1909.-12. o čemu je redovno pisano u Glasniku naravoslovnog društva i u Lovačko-ribarskom viestniku. U ribnjacima Poljoprivrednog dobra Božjakovina je 1897. započelo umjetno uzgajanje šarana u Hrvatskoj i Rossler je puno u radio na njegovom unaprjeđivanju. Na Veterinarskom fakultetu predavao je biologiju i patologiju riba. God. 1901. bio je prvi upravitelj novoutemeljene Ornitološke centrale (današnji Zavod za ornitologiju HAZU) u Zagrebu, koja je organizirala proučavanje ptica i mrežu njihova promatranja. God. 1922. utemeljio je Pokusnu postaju za ribnjačarstvo u Crnoj Mlaki. Umro je u Zagrebu 6. siječnja 1933. godine.