________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

U suradnji s Gradskom upravom Dugog Sela školski okoliš OŠ Josipa Zorića obogaćen je sa šest sadnica katalpe koje će dati hlad i uljepšati prostor za igru i održavanje nastave. Posađene su na zelenoj površini duž nedavno obnovljenog nogometnog igrališta.

Katalpa je listopadno drvo velikih, srcolikih listova, cvjetova nalik onima divljeg kestena i mahunastog ploda. Cvjeta u svibnju i srpnju. Zbog oblika ploda koji podsjeća na dugačku cigaru, zovu ga još i cigaraš.  Porijeklom je iz Sjeverne Amerike i često se sadi kao ukrasna biljka u gradskim parkovima. Otporna je na gradska onečišćenja i pčelama daje puno nektara za med.

Treba spomenuti da su katalpe posađene u sklopu većeg projekta ozelenjivanja gradskih površina što je konkretna mjera Grada Dugog Sela u borbi za čišći zrak u našem gradu.

  • IMG_20240507_100448IMG_20240507_100448
  • IMG_20240507_100542IMG_20240507_100542
  • zorićeva_drvećezorićeva_drveće