________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U nedjelju dana 19.11.2023. godine na području Grada Dugog Sela održati će se 12. „Martinski“ polumaraton, koja će prolaziti kroz područje Grada Dugog Sela. Zbog održavanja utrke u vremenu od 08,00 do 15,00,00 sati doći će do ograničenja cestovnog prometa te kratkotrajnim prekidom prometa na trasi kretanja natjecatelja, obavještava PP Dugo Selo o poesebnoj regulaciji prometa.

STAZA - UTRKA GRAĐANA :

START: Ulica Đure Dubenika, Ulica Stjepana Ferenčaka, Sportska ulica, Osječka ulica, prijelaz preko Ulice Josipa Zorića, Kolodvorska ulica, Sajmišna ulica, Oborovska ulica, Ulica Josipa Zorića, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Andrije Kačića Miošića, Ulica Vladimira Nazora, Osječka ulica, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Šaškovečka ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica Stjepana Ferenčaka.

 

STAZA - POLUMARATON:

 --> PRVI DIO ISTI KAO UTRKA GRAĐANA, Ulica Stjepana Ferenčaka, nogostupom uz Ulicu Josipa Zorića, Domobranska ulica, Martinska ulica, Šaškovečka ulica, Ulica Ante Starčevića, prijelaz preko Kozinske ulice, Ulica Slavka Vurića, Ulica Franje Blažinca, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Tome Kapitana, Prozorska ulica, okret Prozorje, Prozorska ulica, Ulica Tome Kapitana, Ulica Tome Koščeca, Kozinska ulica, Ulica Ante Starčevića, Šaškovečka ulica, Ulica Dragutina Domjanića, Sportska ulica, Ulica Stjepana Ferenčaka, Ulica Đure Dubenika.