________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skupština Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) na sjednici u utorak je na prijedlog Vlade imenovala Darjana Budimira za direktora HROTE-a na rok od najduže šest mjeseci, do provedbe javnog natječaja, izvijestio je HROTE.

 

Dosadašnji direktor Boris Abramović ostaje zaposlen u Društvu do kraja godine i odlaska u mirovinu.

Budimir je od početka 2020. godine obnašao funkciju zamjenika direktora HROTE-a, zaduženog za sustav poticanja obnovljivih izvora energije, tržište električne energije, kao i sigurnost opskrbe plina i razvoj tržišta plina.