________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) je na sjednici održanoj 30. ožujka 2024. donijelo odluke o pravovaljano predloženim listama u I. – XI. izbornoj jedinici i pravovaljano predloženim kandidatima u XII. izbornoj jedinici te zbirne liste pravovaljano predloženih lista u I. – XI. izbornoj jedinici i pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici (dalje: zbirne liste). Sve odluke o pravovaljano predloženim listama i pravovaljano predloženim kandidatima te zbirne liste objavljene su istoga dana u 17.00 sati, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Danom objave zbirnih lista počinje izborna promidžba, koja traje do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno do 15. travnja 2024. do 24,00 sata. Političke stranke i kandidati vode izbornu promidžbu slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a sučeljavanje treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama. Državno izborno povjerenstvo još jednom poziva sve izborne sudionike da vode računa o odredbama izbornog zakona, obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva, kao i stajalištima Ustavnog suda Republike Hrvatske.